Här kommer ett glädjebesked för öringfantaster i både Jämtland och övriga Norden. Klassiska Dammån har haft en rekordstor uppvandring av öring denna säsong – vilket också har märkts på fisketrycket. " /> Nytt öringrekord i Dammån – men pallar den för trycket? | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

1 år sedan Sverige Anders Lundin
Rekord igen för Dammån! Foto: Dammåns Fisktrappa
Nytt öringrekord i Dammån – men pallar den för trycket?

Här kommer ett glädjebesked för öringfantaster i både Jämtland och övriga Norden. Klassiska Dammån har haft en rekordstor uppvandring av öring denna säsong – vilket också har märkts på fisketrycket.

Under söndagen 15 september vittjades fisktrappan ovanför Hallen för sista gången, och då hade 1 482 öringar passerat, vilket kan jämföras med det tidigare rekordet på 1 236 som sattes 2018. Den största öringen passerade 29 augusti, och vägde imponerande 7 kilo.

Trenden verkar alltså vara väldigt positiv för den uppströmsvandrande Storsjööringen, men den blir samtidigt också utsatt för ett hårdare fisketryck.

Peter Bergman med en öring från Dammån.

Peter Bergman, socialdemokratisk politiker i Åre kommun, har stuga i området och spenderar många dagar vid Dammån. Så här resonerar han kring rekordsäsongen:

– Det är glädjande att Dammån visar upp en fortsatt positiv trend när det gäller uppvandrande fisk och extra roligt med ett nytt rekord i trappan. En fisktrappa som besöks av både turister och lokalbefolkning som faktiskt har ett besöksantal uppemot fyra tusen varje sommar.

Från slutet av juli och största delen av augusti var dock vattenståndet lågt och tidvis väldigt lågt. Då var det enligt Peter många fiskare som beklagade sig över det tröga fisket trots att det gick mycket fisk i trappan.

– Det låga vattenståndet var nog den störst bidragande orsaken till det tröga och svåra fisket. Lyckligtvis blev aldrig vattentemperaturen lika hög som under det extremt varma 2018 då den faktiskt var alarmerande hög.

Ganska tidigt började folk prata om att det skulle kunna bli ett nytt rekord i trappan. Det medförde säkerligen att blev väldigt många fler fiskare i ån. På en hel del platser var det både svårt att komma till och vissa pooler blev under vissa tider närapå ockuperade, berättar Peter Bergman.

– Gamla rutinerade fiskare beklagade sig över att det faktiskt blivit lite väl mycket folk denna sommar. Och jag är nog benägen att hålla med! Vid de mest lättåtkomliga sträckorna var det ofta ett flertal bilar parkerade och på platser som sällan brukar besökas var det ofta fiskare. Det är trots allt positivt med en ökad turism vilket många delar av vår glesbygd skulle må bra av. Nackdelen ligger ju självklart i att fisketrycket ökar, att det finns risk för att ett för stort fiskuttag och att den genuina upplevelsen av att vara lite ensam i vildmarken faktiskt naggas i kanten. Och det var inte så många år sedan kunde man vara närapå ensam i vissa delar av ån. De fiskare man träffade utefter ån kunde man oftast namnet på! Det är inte så längre. Både på gott och ont, slår Peter Bergman fast.

Läs mer fiskenyheter från Åre kommun:

Glädje över slingrande upptäckt i Årefjällen

Relaterad nyhet från din region
3 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Jon Sköld, ordförande i Svenska Karpklubben, tar kamp för karpfisket. Foto: Privat
Karpklubben ryter till mot förbud: ”Beklämmande"

Förslaget om att förbjuda etableringar av nya karpvatten väcker vrede hos många metare. Svenska Karpklubben tar strid för sportfisket efter arten, och kallar förslaget från Havs- och Vattenmyndigheten för beklämmande.

Fiskejournalen skrev tidigare i veckan om att Sportfiskarna underkänner delar i remissen kring invasiva arter från Havs- och Vattenmyndigheten, åtminstone när det gäller förslaget om att förbjuda etableringar av nya karpvatten.

Även Svenska Karpklubben stämmer in i den klagosången.
– Jag fick denna remiss vid årsskiftet och det var beklämmande att se att den tendens som pågått en tid tillbaka vad gäller synen på karp fortsatt har ett fäste inom somliga myndigheter, säger klubbens ordförande Jon Sköld till Fiskejournalen.

Han anser att man applicerar extremtillstånd från helt andra delar av världen, och att man med dessa målar upp en riskbild i Sverige, men som utifrån praktiska resultat av karpodling och utplantering i flera hundra år i Sverige inte har någon relevans eller grundlag.
– Det är tråkigt att något som gång på gång visat sig fungera så bra i Sverige, vad gäller att skapa nya möjligheter till ett spännande sportfiske efter karp och en givande sysselsättning för ung som gammal istället skall utpekas som ett problem. Speciellt när inga praktiska exempel tyder på detta, säger Jon Sköld.

Hur upplever du att branschen reagerade på förslaget?
– Eftersom karpfisket fortsatt inte är alls lika utbrett i Sverige i jämförelse med exempelvis predatorfisket, som kan bedrivas i vilken sjö som helst, är det såklart begränsat med hur stor branschen egentligen är. Men antalet utövare och intresserade är ju på uppgång och ser man i Europa är det här fisket enormt. Självklart har detta förslag mottagits med frustration och uppgivenhet, bland utövare och intresserade, speciellt eftersom det inte finns något relevant grundlag som bekräftar den riskbild som målas upp, så skall inte förfarandet gå till på myndighetsnivå.

Vilka argument har du själv mot förslaget?
– Jag skulle säga karpens oförmåga att etablera sig här, att dagens föreskrifter fungerat bra, samt att skydda möjligheterna till utveckling och tillgängliggöra sportfisket för folk.
– Karpen har odlats och planterats ut i de flesta vattensystem söder om Dalälven sedan 1500-talet, kanske tidigare. Under 1900-talet bedrevs odlingsanstalter exempelvis i regi av Södra Sveriges Fiskeriförening, med syfte att etablera naturliga reproducerande bestånd av karp, för att ge uttag till husbehov. Men de praktiska försöken gav inte resultat och arten har än i dag ej klarat att etablera sig naturligt i vatten med övrig konkurrens och normal fauna.

Enligt Jon är karpen i princip utkonkurrerad av samtliga övriga arter som leker tidigare på året i Sverige och i kombination med lång vinter blir det ingen okontrollerad reproduktion.
– Detta är kanske det bästa kvittot som borde ha använts som grundlag, istället för extrema exempel utan relevans för svenska förutsättningar. Nuvarande föreskrifter innebär en individuell prövning och så bör det förbli, de praktiska erfarenheterna tyder på att det fungerar bra med utsättning av karp i svenska vatten, således bör det fortsatt vara möjligt med nyetablering under kontrollerade former.

Tillgängligt för unga
Svenska Karpklubben menar att sportfisket efter karp, likt övriga Europa, är en tillgång för människor. Att det är en meningsfull sysselsättning där man lär sig massor om naturen och om miljön vid sjöarna man besöker.
– Karpfisket kan vara en social form för friluftsliv där man kan umgås utomhus i väntan på napp, en perfekt upplevelse att introducera barn och ungdomar till och något som kan bidra positivt till folkhälsan. Detta bekräftas av exempelvis jordbruksverket som lyfter sportfisket som en av de främsta fritidsintressena bland folk i Sverige. Det måste man slå vakt om och då måste det fortsatt vara möjligt att skapa nya sportfiskevatten närmre folk där de bor. Ungdomar utan körkort och bil har ju ej möjlighet att resa långt för att besöka de förhållandevis få vatten som är, därför behövs det fler, slår Jon Sköld fast.

Du kanske även gillar detta