Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Morgan Fihn
Öringsafari i Hjo

Att bevittna öringlek är en storslagen naturupplevelse, men ger även insikt i hur viktigt fiskevårdsarbete och fria vandringsvägar är. (Foto: Morgan Fihn)

Vi du gå på öringsafari i Hjo-åns dalgång? Från och med torsdag 13 oktober och en månad framåt anordnas guidade vandringar.
En kunnig guide visar öringar i lekbestyr och berättar om fiskens väg från Vättern till Mullsjön. Den guidade turen tar ungefär 2,5 timmar och avslutas med gemensam fika.
För mer information och bokning: Hjo turistbyrå 0503-35255 alt Hjo Kommun vxl 0503-350 00.
Här kan du titta på öringlek via vår webb-tv.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
17 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta