Göteborgsposten skrev om dioxinlaxexporten redan 2011. (Faksimil: Göteborgsposten) Göteborgsposten skrev om dioxinlaxexporten redan 2011. (Faksimil: Göteborgsposten)[/caption] " /> Östersjölax åter på export till EU konsumenter? | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
Östersjölax åter på export till EU konsumenter?
Göteborgsposten skrev om dioxinlaxexporten redan 2011. (Faksimil: Göteborgsposten)

Göteborgsposten skrev om dioxinlaxexporten redan 2011. (Faksimil: Göteborgsposten)

Livsmedelsverket har ett förslag ute på remiss som åter tillåter export av vildfångad fet östersjöfisk till övriga EU länder. Man föreslår att det allra giftigaste köttet ska skäras bort innan försäljning. Tidigare olagliga export av östersjölax har skapat negativa rubriker i media som franska Le Monde och engelska BBC och skadat Sveriges image som matland.
För att den feta fisken från Östersjön ska bli godkänd för export, måste den först genomgå kontroll. Ligger den under EUs gränsvärdena för dioxiner och PCB är det fritt fram att exportera. Något som inte varit möjligt till nu. De fetaste och därmed giftigaste delarna av fisken kommer troligen att skäras bort från fisken för att landa under gränsvärdet.
Fiskejournalen ställer sig frågan; hur ska de feta bortskurna delarna användas? När man skär bort de fettrika och dioxinrika delarna i fisken – så tar man också bort de potentiellt nyttiga. Problemet kvarstår hur man än vänder och vrider på fisken.

Tillförlitligt självtest?

I förslaget kan man även läsa att producenterna själva ska ansvara för att de korrekta provtagningarna görs och att dokumentation finns vid den exporterade fisken. Svenska fiskare och exportörer har tidigare avslöjats med att exportera lax olagligt till ovetande konsumenter i Frankrike och det finns uppgifter som säger att många förnekar att det överhuvudtaget finns ett problem med dioxin i Östersjöfisk.
Läs hela lagförslag här.

Reaktioner från Europa om svensk dioxinfisk:
BBC, England
Le Monde, Frankrike
Yrkesfiskares syn på dioxin i fisk

Relaterad nyhet från din region
3 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta