Östersjöns torskar svälter Marinbiologernas rekommendation är enkel och tydlig: förbud mot fiske i lekområdet. Annars riskerar vi att förlora spillran av torsk för alltid. (Foto: CC/DerekKeats BY2.0)[/caption] " /> Östersjöns torskar svälter | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Östersjöns torskar svälter
Östersjöns torskar svälter

Marinbiologernas rekommendation är enkel och tydlig: förbud mot fiske i lekområdet. Annars riskerar vi att förlora spillran av torsk för alltid. (Foto: CC/DerekKeats BY2.0)

Ännu en larmrapport om torskbestånden når oss. Nu är det danska marinbiologer som konstaterat att torsken blir allt magrare. Bestånden uppges vara i kris.
På ett stort internationellt symposium i Kanada, där ett hundratal torskexperter samlats, kunde danska forskare presentera nya rön, som är oroväckande för Östersjötorskens status.
– Det är värre än någonsin. Torsken magrar och många dör eftersom de saknar mat. Vi är allvarligt oroade över att beståndet är i kris, säger Margit Eero, som är forskare vid DTU Aqua.
Danska DTU Aqua övervakar torskbestånden i Östersjön och genomför studier, främst i Bornholmsdjupet – som är den enda fungerande lekplatsen för Östersjötorsken i dagsläget. Forskarna har kunnat se att leken fungerar i ”Bornholmsbassängen”, men att torsken inte sprider sig norrut som tidigare. Runt Bornholmsbassängen fiskas det intensivt efter torskens mat: skarpsill och strömming. Mängden torsk i Östersjön har visserligen alltid varierat. Men, i dag räknar forskarna med att det bara finns knappt 25 procent av det bestånd som fanns för 40 år sedan. Sedan 1980 har torskbeståndet hela tiden varit kraftigt under genomsnittet.
Marinbiologernas rekommendation är enkel och tydlig: förbud mot fiske i lekområdet! Annars riskerar vi att förlora spillran av torsk för alltid.
Mer läsning hittar du här.
Nicka Hellenberg

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta