gädda i östersjön[/caption] " /> Ostkustens gäddor och abborrar behöver 700 miljoner kronor | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Ostkustens gäddor och abborrar behöver 700 miljoner kronor
gädda i östersjön

Bestånden av gädda har gått ner längs ostkusten. (Foto: Micael Söderman)

Sportfiskarna:
Abborren och gäddan har gått tillbaks kraftigt långs många kustavsnitt. Sportfiskarna har sammanställt det kända behovet av fiskevårdande åtgärder längs ostkusten för arterna gädda och abborre. Försiktigt räknat skulle det krävas 700 miljoner kronor för att restaurera kustmynnande vattendrag på kuststräckan från Blekinge till Gävleborg.
Då har vi bara tittat på kända behov för vårlekande rovfiskar som abborre och gädda i sötvatten. Inkluderar man alla arter och även miljöer i brackvatten blir behovet enormt. Anslagen till Havs- och vattenmiljöarbete måste höjas, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström.
Liksom de flesta fiskarter vandrar gädda och abborre i samband med leken. I studier har så mycket som hälften av gäddorna på kusten visat sig vara födda i sötvatten. Därför är det viktigt att säkra att det finns fria vandringsvägar för fisken. Idag hindras fisken ofta av till exempel dammar och fellagda
vägtrummor. Många av åtgärdsförslagen handlar om just att skapa fria vandringsvägar.

– Vi jobbar med praktisk fiskevård längs stora delar av ostkusten. Vi ser hur oerhört snabbt fisken återtar sina gamla lekområden när vandringshinder tas bort, även om det varit stopp för fisken i årtionden, fortsätter Stefan Nyström.
I rapporten har Sportfiskarnas biologer sammanställt åtgärdsförslag från olika inventeringar som genomförts. Totalt innehåller rapporten mer än 500 olika åtgärdsförslag, trots att inventeringar saknas på många håll, i synnerhet i brackvattensmiljöer. Förutom utrivning av vandringshinder så finns bland annat förslag på restaurering av våtmarker anpassade för fisklek.
– Enorma arealer våtmarker har förstörts i Sverige. En enda hektar väl fungerande våtmark kan producera mer än 25 000 gäddungar varje år. Dessutom måste vi restaurera våtmarker för att nå miljömålen och minska övergödningen, säger Joel Norlin som är koordinator för Sportfiskarnas arbete längs ostkusten och en av författarna till rapporten.
Att höja anslagen till Havs- och vattenmiljöarbetet vore en god affär.
– Väldigt enkla åtgärder kan skapa en stor och långsiktig miljönytta och en lång rad ekosystemtjänster. Stärkta rovfiskbestånd skulle till exempel även bidra till ett balanserat ekosystem och friskare kustmiljöer. Det är helt enkelt mycket kostnadseffektiva åtgärder, men ar Joel Norlin.
En annan punkt som rapporten pekar ut som mycket viktig är att bevara de för fisken mycket viktiga grundområdena. Områden som är utsatta för ett hårt exploateringstryck.
– När forskare tittade på exploateringstakten i Stockholms skärgård så såg man att under en dryg tioårsperiod så hade ungefär en procent av fiskens lekområden försvunnit varje år. Det krävs ett mycket starkare skydd för dessa miljöer och här är inte minst ett starkt strandskydd helt avgörande, betonar Joel Norlin.
Hela rapporten ”Åtgärdsbehov för gädda och abborre” finns att läsa på www.sportfiskarna.se/rovfisk

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Så här såg det ut efter att Fortum stängt av vattnet i Väljeån. Foto: Privat
Fortum polisanmäls efter nolltappning i öringvatten

I somras fick människor vid Väljeån i Hälsingland rusa ut för att rädda sprattlande fisk, efter att vattnet plötsligt försvunnit på en sträcka av 2 kilometer. Nu har Länsstyrelsen i Gävleborg polisanmält Fortum för misstanke om brott mot miljöbalken.

Det var i juni 2020 som händelsen i Väljeån utspelade sig, där den lokala fiskevårdsföreningen befarar att flera årskullar av både harr och öring slogs ut. Det har gjorts stora insatser för fiskevården i det aktuella vattnet, och enligt vattendomen från 1950 ska minst en kubikmeter vatten per sekund alltid ska släppas.

Fortum erkände att en dammlucka stängts av misstag, men Länsstyrelsen i Gävleborg väljer ändå att polisanmäla bolaget för brott mot miljöbalken. Torrläggningen ska enligt länsstyrelsens bedömning medfört en påtaglig risk för skador på fisk och andra vattenlevande organismer.

– Bryter man mot en vattendom måste vi anmäla det så får miljöåklagaren göra en utredning på det här, säger Gustav Hartzell, handläggare på länsstyrelsens enhet för vattenverksamhet och fiske, till Hela Hälsingland.

Du kanske även gillar detta