Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Oväntad fångst på Surprise

Marko Takala fick en skoläst på 1,2 kilo.

Bo Hall är skeppare på båten, med det för dagen passande namnet, Surprise. Vid en stupkant där man siktade på lubb och långa fick goda vännen Marko Takala något så ovanligt som en skoläst.
Bosse Hall och hans båt Surprise parkerade vid en stupkant NV Koster som sluttade från 180 till 450 meter. Efter att ha landat långa på 8,2 kilo och lubb på 6,1 var det dags för en fångst av det mer ovanliga slaget. En skoläst på 1,2 kilo slök Marko Takalas angnade krok.
Är du nyfiken på djuphavsfiske? I Fiskejournalen nummer 12 kan du läsa en artikel av Bo Hall i ämnet. Håll ut!
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta