Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Oväntat svaga isar

Även om de flesta av oss längtar efter att få fiska i öppet vatten håller många entusiaster i och njuter av den fina isvintern. Nu är det dock läge att vara extra försiktig.
När vintern går mot sitt slut och solen värmer förändras förhållandena i vattnet. Kalla nätter och till synes tjock is är inte längre lika säker. I sötvatten märks detta framförallt där vattnet är strömt. Vid sjöarnas in- och utlopp blir isen förrädisk. I havet tycks det som om strömmarna drar lite annorlunda nu när våren närmar sig. Is som legat sedan jul bryts, utan synbar anledning, upp på några timmar. Fiskeställen som varit säkra hela vintern blir till dödsfällor. I nollgradigt vatten lever man inte många minuter, så det bästa är att se till att inte ramla i. Ska du ändå ut så kom ihåg isdubbar och ta med extra kläder i en vattentät påse. Och framför allt – fiska aldrig ensam!
Anders Nicander


Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta