[/caption] " /> Över 100 vatten ska restaureras i Östergötland | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Över 100 vatten ska restaureras i Östergötland

Vatten har lockat människan sedan urminnes tider och använts för olika syften.

I Östergötland tar nu länsstyrelsen och kommunerna krafttag för vatten, fisk och biologisk mångfald. Efter att ha tagit fram en rapport med en plan för 134 vattendrag i länet fortsätter man nu med praktiska åtgärder för att restaurera ett stort antal vattendrag och därmed återskapa viktiga livsmiljöer.
Bland annat ska insatserna utveckla fisketurismen. Exempelvis har man identifierat över 600 vandringshinder vid inventeringarna.
– Det finns ett mycket stort behov av natur- och fiskevård i länet, säger länsfiskekonsulent Per-Erik Larson i ett pressmeddelande.
Biologen Lars Gezelius ger exempel på åtgärder:
– Skapa fria vandringsvägar, se till att flödet i vattendragen är gynnsamt, restaurera bottnar med grus, sten och ved för att återskapa den miljö som fisk och andra innevånare i vattnet behöver.
Läs mer om rapporten och planerna hos Länsstyrelsen Östergötland.
Nicka Hellenberg

Relaterad nyhet från din region
Du kanske även gillar detta