[/caption] " /> Över 100 vatten ska restaureras i Östergötland | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Över 100 vatten ska restaureras i Östergötland

Vatten har lockat människan sedan urminnes tider och använts för olika syften.

I Östergötland tar nu länsstyrelsen och kommunerna krafttag för vatten, fisk och biologisk mångfald. Efter att ha tagit fram en rapport med en plan för 134 vattendrag i länet fortsätter man nu med praktiska åtgärder för att restaurera ett stort antal vattendrag och därmed återskapa viktiga livsmiljöer.
Bland annat ska insatserna utveckla fisketurismen. Exempelvis har man identifierat över 600 vandringshinder vid inventeringarna.
– Det finns ett mycket stort behov av natur- och fiskevård i länet, säger länsfiskekonsulent Per-Erik Larson i ett pressmeddelande.
Biologen Lars Gezelius ger exempel på åtgärder:
– Skapa fria vandringsvägar, se till att flödet i vattendragen är gynnsamt, restaurera bottnar med grus, sten och ved för att återskapa den miljö som fisk och andra innevånare i vattnet behöver.
Läs mer om rapporten och planerna hos Länsstyrelsen Östergötland.
Nicka Hellenberg

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta