Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Morgan Fihn
Över 4000 brev!

Över 4000 protestbrev skickade. Att fritt strömmande vatten berör råder ingen tvekan om. (foto. Morgan Fihn)

Fiskejournalen och Älvräddarna startade en brevkampanj till regeringen för att rädda Piteälven. Första dygnet hade över 1000 brev skickats, några dagar senare passerades 2000 och nu har fantastiska 4000 protestbrev skickats. Varför inte passera 5000 också?
Piteälven är en av Sveriges fyra skyddade nationalälvar. För ett tag sedan kom det till vår kännedom att ett norskt bolag, Musken Center AB, tillsammans med Laponia Center AB bygga ett vattenkraftverk. Planen är att bygga kraftverket i Norge och sedan mata detta med vatten från vår nationalälv, Piteälven.
Nu har över 4000 brev skickats till näringsminister Maud Olofsson och miljöminister Andreas Carlgren. Kan de blunda för ert engagemang? En sak är säker. Det blir svårare ju fler som hjälper till att protestera.
Du kan läsa allt om brevkampanjen och även skicka ditt egna protestbrev på vår sida Engagera Dig!
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
17 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta