Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Över 4000 brev!

Över 4000 protestbrev skickade. Att fritt strömmande vatten berör råder ingen tvekan om. (foto. Morgan Fihn)

Fiskejournalen och Älvräddarna startade en brevkampanj till regeringen för att rädda Piteälven. Första dygnet hade över 1000 brev skickats, några dagar senare passerades 2000 och nu har fantastiska 4000 protestbrev skickats. Varför inte passera 5000 också?
Piteälven är en av Sveriges fyra skyddade nationalälvar. För ett tag sedan kom det till vår kännedom att ett norskt bolag, Musken Center AB, tillsammans med Laponia Center AB bygga ett vattenkraftverk. Planen är att bygga kraftverket i Norge och sedan mata detta med vatten från vår nationalälv, Piteälven.
Nu har över 4000 brev skickats till näringsminister Maud Olofsson och miljöminister Andreas Carlgren. Kan de blunda för ert engagemang? En sak är säker. Det blir svårare ju fler som hjälper till att protestera.
Du kan läsa allt om brevkampanjen och även skicka ditt egna protestbrev på vår sida Engagera Dig!
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
9 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta