Över hela jorden har överfiske skadat ekosystemen i haven och utrotat fiskebestånd efter fiskbestånd. Här hemma har vi sportfiskare oförtröttligt och oftast ohörda hävdat att fisken försvunnit från kusthavet. " /> Överfiske fördärvar havet | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige nicander
Överfiske fördärvar havet
Över hela jorden har överfiske skadat ekosystemen i haven och utrotat fiskebestånd efter fiskbestånd. Här hemma har vi sportfiskare oförtröttligt och oftast ohörda hävdat att fisken försvunnit från kusthavet.
”Överfiske har idag förändrat Västerhavets ekosystem på ett dramatisk vis. Populationerna av nästan samtliga större marina fiskarter har minskat med över 70 procent, flera kommersiellt viktiga bestånd har kollapsat, och flera lokala kustbestånd av t.ex. torsk, bleka och kolja tros vara utrotade.”
Så skriver man i rapporten Havet 2011 som publiceras i dag. Rapporten, som ges ut av Havsmiljöinstitutet, visar hur illa ställt det är med våra hav. Utöver över att överfisket tagit fisken ifrån oss skapar det övergödning när den fina balans som råder i havet rubbas av att rovfisken försvinner.
För att läsa mer och ladda ner rapporten klicka HÄR
Anders Nicander

överfiske, trålare, fiskepolitik, Anders Nicander

Överfiske har lett till att fiskbestånd försvunnit. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
14 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta