[/caption] " /> "Övergödning, överfiske och miljögifter är största hoten" | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
"Övergödning, överfiske och miljögifter är största hoten"

- I Västerhavet ser vi generellt en minskning av matfiskar som torsk, kummel, kolja, vitling och gråsej medan rödspätta, sill och makrill ökar. I Östersjön har bestånden av torsk ökat men vildlaxen är fortfarande starkt hotad. Flera län rapporterar också om brist på rovfiskar som abborre och gädda, säger Ulrika Siira påHaV.

Sveriges riksdag har satt upp 16 miljömål som ska nås senast år 2020.  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ansvarar för ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”, ”Ingen övergödning” och ”Levande sjöar och vattendrag”.
– Vi når inte våra tre mål med dagens beslutade och planerade styrmedel. Exempelvis är utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön rekordhög, flera miljögifter ökar och i Hanöbukten får vi larm om sårskador på fisk, döda fåglar och brunifiering av vattnet, säger utredaren Ulrika Siira i en intervju om HaV:s tre mål.

I mars presenterades rapporten ”Miljömålen – Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013”. I denna konstaterar Naturvårdsverket att 14 av 16 miljömål inte kan nås till 2020.
Ulrika Siira är utredare på enheten för forskning och miljömål och har samordnat arbetet med uppföljning av HaV:s tre miljömål.  Hon är också ordförande i en av Miljömålsberedningens expertgrupper.
– Målet ”Levande sjöar och vattendrag” kan Sverige själv påverka genom exempelvis arbete för fria vandringsvägar för växter och djur, införande av skyddszoner och kalkningsåtgärder. För övriga två mål så är vi mer beroende av att samordna åtgärder med andra länder, med EU och genom internationella överenskommelser, säger Ulrika Siira.
– Generellt behövs också en samordning av insatser och åtgärder för att kunna nå alla tre målen, en sammanhållen vattenpolitik.
Läs mer på www.havochvatten.se

Relaterad nyhet från din region
12 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Jodå – flera sportfiskare har hjälpt till att städa upp längs Malmö kanal. Frågan om ett fiskeförbud kommer ändå att tas upp av Malmö stad. Foto: Privat
Malmö kanal: Så många röstade emot fiskeförbud

Ska fisket i Malmö kanal förbjudas? Nej, tycker över 450 människor som röstat emot förslaget. Men frågan kommer ändå att tas upp av Malmö kommun, trots att betydligt färre vill se ett förbud.

Fiskejournalen har tidigare skrivit om konflikterna kring fisket i Malmö kanal, där det vittnats om nedskräpning och allmän misskötsel. Det gick så långt att det skickades in ett medborgarförslag till kommunen, om att fisket skulle förbjudas i kanalen. Nu står det klart att förslaget kommer att tas upp i tekniska nämnden i Malmö stad, eftersom över 100 personer röstat ja till förslaget. De över 450 rösterna som tyckte annorlunda lyckades alltså inte stoppa förslaget från att gå vidare i processen. Beslut väntas under juni månad.

Det ska dock tilläggas att det tagits initiativ bland sportfiskare för att städa upp vid kanalen, vilket vi skrivit om i tidigare artiklar.
Här kan du se ett inslag i SVT om konflikten vid Malmö kanal.

Du kanske även gillar detta