Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Överklagat i Arjeplog

Sportfiskarna har fullföljt sitt löfte att överklaga tillståndet för kraftverk i Arjeplogsströmmarna. Ett kraftverk som kraftigt skulle försämra fiskemöjligheterna i området.
Det är Arjeplogs allmänning som begärt tillstånd att få bygga ett kraftverk och ta delar av vattnet i Arjeplogsströmmarna i anspråk. Något som, enligt Fiskeriverket, skulle resultera i minskad öringproduktion, påverkan på harrbeståndet och försämrade fiskemöjligheter. I september sa Miljödomstolen ja till kraftverket, men nu har Sportfiskarna överklagat till Miljööverdomstolen.
Arjeplogsströmmarna och Arjeplogsöring är ett känt begrepp när det gäller sportfiske efter storvuxen öring i strömmande vatten och har blivit ett varumärke för att sälja fisket i området. Sportfisket i Arjeplog genererar pengar till bygden genom att sportfisketurister köper fiskekort, utrustning, boende och mat i området.
– I vårt överklagande lyfter vi fram sportfiskets värde och potential i Arjeplog, något som Miljödomstolen har missat helt, trots att de ska göra en bedömning av hur andra samhällsvärden kan skadas av vattenkraftprojektet. Domstolen tycks även ha ignorerat EU:s vattendirektiv som gäller enligt svensk lag, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström.
Svenne Andersson

På många ställen, som här vid Vaukaströmmarna, är fisket väl tillräckalagt och anpassat även för rörelsehindrade. (Foto: Arjeplogsströmmarnas fvo)


Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta