[/caption] " /> På Sportfiskemässan: Gäddfabriker för framtiden | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
På Sportfiskemässan: Gäddfabriker för framtiden

Missa inte den intressanta och viktiga intervju som äger rum lördag 6 april klockan 13.00 på Fiskejournalens scen. (Foto: Micael Söderman)

Gädda och abborre är de viktigaste fiskarterna för sportfisket i Sverige. På senare år har även bestånd av dessa ”vanliga” arter börjat svikta. På Sportfiskemässan i Jönköping kan du lyssna då Sportfiskarna berättar om vad de gör åt saken. Kom till Fiskejournalens scen den 6 april klockan 13.00.
Läget är på vissa ställen alarmerande. På många platser längs ostkusten är stora stim av spigg den enda rest som syns av tidigare friska fiskbestånd. Sportfiskarnas rovfiskprojekt har dock tagit tag i problemet. På mässans stora scen kommer Martin Falklind att intervjua projektledaren Nils Ljunggen om vad som är orsaken till den sorgliga utvecklingen. Ännu mer fokus ligger dock på vad man kan göra åt det.
– Det visar sig att Sportfiskarna redan gör många konkreta åtgärder för att få tillbaka våra rovfiskar, säger Martin Falklind.

Gäddfabriker spottar ut yngel
Bristen på våtmarker är en orsak till den dåliga reproduktionen av gädda. Genom att återställa våtmarkerna får man en snabb respons på gäddans reproduktion.
– På Gotland till exempel, restaurerade Sportfiskarna en myr. Redan första våren, vandrade tiotusen yngel ut i havet. Det var så effektivt att nu används ordet ”Gäddfabrik” för denna typ av åtgärd. Så det finns fortfarande stort hopp för rovfiskarna i Östersjön, säger Martin Falklind.
Läs mer här.
Missa inte tidigare notiser om Sportfiskemässan.
Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta