Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Morgan Fihn
Panama i rätt riktning

Panamas tonfiskbestånd återhämtar sig snabbt efter att yrkesfisket har begränsats. (Foto: Wade Richardson)

The Billfish Foundation, TBF, jobbar med att rädda havets predatorer såsom marlin, segelfiskar och tonfiskar. Ett av deras senaste projekt är Panama där regeringen nyligen förbjöd vissa former av yrkesfiske till förmån för sportfiske. Resultaten är redan slående.
Panama är ett land som satsar på sportfisketurism för att på så sätt skapa en långsiktig inkomstkälla och arbetstillfällen. För två år sedan kallade man in The Billfish Foundations experter som gjorde en studie och föreslog olika åtgärder. Att förbjuda notfiske samt långlinebåtar på över sex ton inom Panamas territorialvatten var några av de åtgärder som föreslogs. Landet tog råden till sig utan prut och redan tolv månader efter förbudet märks fantastiska resultat.
– Det är självklart ingen slump att vattnen nu plötsligt kokar av tonfisk. Panama satsar stenhårt när det gäller arbetet med att återskapa fiskbestånden, säger Elliott Stark, vetenskapligt ansvarig på TBF.
– Panama håller på att bli ett av de mest intressanta länderna i världen för sportfiske.
Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta