Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Pengar till friskare vatten

– Det är viktigt att ta fram och beskriva helheten och inte fokusera på enskilda miljöer, säger Lennart Sorby.

Hur mår Sveriges grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten? Den frågan hoppas Havs- och vattenmyndigheten få svar på och anslår nu drygt 150 miljoner kronor till länsstyrelsen, SMHI och SGU.
– Målet är att få ett bra underlag för beslut om åtgärder som kan förbättra våra vattenmiljöer, säger Lennart Sorby, chef för vattenförvaltningsenheten.
Totalt delas 151 800 000 kronor ut. Större delen av anslaget går till landets 21 länsstyrelser som får totalt 130 800 000 kronor att dela på. I den summan ingår också anslaget till vattenmyndigheterna, vilket avser fem av länsstyrelserna med särskilda uppgifter.
Ett av de största hoten mot vattenmiljön är rent fysisk påverkan, dammbyggen och andra grävarbeten som kan påverka fisk och djurarters livsmiljöer. Utsläppen från jordbruk, industrier, reningsverk och enskilda avlopp leder till övergödning av sjöar och vattendrag. Årets anslag ska därför användas till kartläggning av vattenmiljöer, analys av tillståndet i dessa och att ta fram åtgärdsunderlag inför vattenmyndigheternas beslut.
Läs mer här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
24 timmar sedan Sverige Anders Lundin
SportfiskeSverige Online 2021 ska innehålla både livefiske och digital shopping om den blir av.
Freewater kastar loss mot digital sportfiskemässa

Sportfiskemässan blev som bekant inställd med anledning av pandemin – men nu planeras det i stället en digital variant i annan regi. Det är Freewater Pictures som hoppas ro i land en satsning samma datum 19–21 mars, under namnet SportfiskeSverige Online 2021.

Det är Oskar Stenberg och det övriga gänget i Freewater Pictures som vill samla branschen i digital form, nu när den fysiska mässan inte blir av. Sista spiken är inte inslagen ännu, men förhoppningsvis kan de ge grönt ljus inom kort.
– Vi har arrangerat ett flertal digitala mässor som blivit lyckade, och vi har ett koncept som vi tror kommer fungera i större skala också, berättar Oskar för Fiskejournalen.

De hoppas på ett 50-tal utställare och 30 betesbyggare, och själva basen för sändningen kommer att vara vid en marina där det finns öppet vatten, med livefiske och demonstrationer av både båtar och utrustning. Det kommer att ske under så säkra former som möjligt, och det är därmed inte öppet för allmänheten att komma just dit.
– Vi måste ha höga mål, men vi har testat oss fram med flera olika databaser och system som vi vet fungerar. Det mässor vi haft hittills har gett väldigt bra försäljning för utställarna.

Just nu raggar Freewater Pictures fler utställare och intressenter, och förhoppningen är att även Sportfiskemässan ska haka på så småningom.
–  Jag tror faktiskt att de fysiska mässorna kommer ett ha en parallell digital variant i framtiden. Det är på tiden att sportfisket digitaliseras, och jag hoppas folk känner att vi gör en bra sak för branschen, hälsar Oskar Stenberg.

Du kanske även gillar detta