Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Personligt rekord

Ett grattis i dubbel bemärkelse är befogat då Gustav Österholm inte bara fick en gädda som kvalade in i Grand Slam Cup. Han slog även personligt rekord.
Gustavs nya personbästa på gädda lyder nuförtiden 12,2 kilo. Han berättar att dagen började ganska trögt med några ströhugg. Ett 20 grams Atomdrag skulle ändra på det.
– Redan första kastet kände jag hur det tog tvärstopp efter ett par meter, berättar Gustav.
Efter en kamp på cirka 10 minuter kunde han lyfta ner gäddan i vågsäcken. Vi lyfter på hatten för Gustav och hoppas på återseende i Grand Slam Cup.
Morgan Fihn

Ett nytt personligt rekord och topplacering i gäddklassen. Inte konstigt att Gustav Österholm är lycklig.

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta