Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Pilotprojekt för vandringsvägar

Mackmyra i Gavleån hyser ett av åns sju kraftverk på en sträcka av 30 km. Det innebär i snitt ett stopp var fjärde kilometer.

Ny teknik för vandringsvägar ska testas i Gavleån och Testeboån. Över sju miljoner är avsatt till projektet som ska vara klart 2013.
Gavleån och Testeboån har många kraftverk längs vägen och fiskarna där har det inte lätt. Nu ska man undersöka fiskarnas behov av vandring för att kunna fortplanta sig. Undersökningarna gäller alla sorters fiskar, inte bara de långvandrande fiskarna som lax och öring. Dessutom kommer man att testa olika nya tekniska lösningar för att skapa möjligheter för vandring.
I projektet, som har en budget på 7,2 miljoner kronor ingår Länsstyrelsen Gävleborg samt flera universitet. Kraftverksägarna Gävle Energi och Nilssons kraft, aktörer som tidigare inte gjort sig kända för att värna fiskens intressen och som äger merparten av kraftverken, är också medfinansiärer i detta projekt. De stora pengarna kommer dock från Miljöfonden.
Konkreta tekniska lösningar

Kalle Gullberg är länsfiskekonsulent i Gävleborg. Han menar att det är viktigt att utreda exakt var fisken står och stampar, så att vandringsvägarna byggs där de behövs:
– Det här projektet har ett värde som pilotprojekt även för andra åar som har en likande situation. Den senaste tekniken, som fingaller framför turbiner, fingaller över strömfåror och sluttande galler som fisken kan ta sig upp på skall provas i olika situationer i åarna.
– Det är ett mycket intressant projekt på många sätt, säger Martin Falklind, chefredaktör på Fiskejournalen. Han har tidigare kritiserat både Gävle energi och Nilssons kraft för att vara miljöbovar.
– Vissa kraftbolag börjar sakta gå i rätt riktning. Vi kommer dock hålla ett vakande öga på både Gävle energi och Nilssons Kraft så att detta inte enbart handlar om ”green washing”, alltså att de är använder detta projekt för att på utåt låtsas som att de värnar naturen, men sedan fortsätter som vanligt i det stora hela.
Källa: Arbetarbladet
Här hittar du fler notiser om Gavleån.
Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta