Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Pilotprojekt för vandringsvägar

Mackmyra i Gavleån hyser ett av åns sju kraftverk på en sträcka av 30 km. Det innebär i snitt ett stopp var fjärde kilometer.

Ny teknik för vandringsvägar ska testas i Gavleån och Testeboån. Över sju miljoner är avsatt till projektet som ska vara klart 2013.
Gavleån och Testeboån har många kraftverk längs vägen och fiskarna där har det inte lätt. Nu ska man undersöka fiskarnas behov av vandring för att kunna fortplanta sig. Undersökningarna gäller alla sorters fiskar, inte bara de långvandrande fiskarna som lax och öring. Dessutom kommer man att testa olika nya tekniska lösningar för att skapa möjligheter för vandring.
I projektet, som har en budget på 7,2 miljoner kronor ingår Länsstyrelsen Gävleborg samt flera universitet. Kraftverksägarna Gävle Energi och Nilssons kraft, aktörer som tidigare inte gjort sig kända för att värna fiskens intressen och som äger merparten av kraftverken, är också medfinansiärer i detta projekt. De stora pengarna kommer dock från Miljöfonden.
Konkreta tekniska lösningar

Kalle Gullberg är länsfiskekonsulent i Gävleborg. Han menar att det är viktigt att utreda exakt var fisken står och stampar, så att vandringsvägarna byggs där de behövs:
– Det här projektet har ett värde som pilotprojekt även för andra åar som har en likande situation. Den senaste tekniken, som fingaller framför turbiner, fingaller över strömfåror och sluttande galler som fisken kan ta sig upp på skall provas i olika situationer i åarna.
– Det är ett mycket intressant projekt på många sätt, säger Martin Falklind, chefredaktör på Fiskejournalen. Han har tidigare kritiserat både Gävle energi och Nilssons kraft för att vara miljöbovar.
– Vissa kraftbolag börjar sakta gå i rätt riktning. Vi kommer dock hålla ett vakande öga på både Gävle energi och Nilssons Kraft så att detta inte enbart handlar om ”green washing”, alltså att de är använder detta projekt för att på utåt låtsas som att de värnar naturen, men sedan fortsätter som vanligt i det stora hela.
Källa: Arbetarbladet
Här hittar du fler notiser om Gavleån.
Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta