Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige nicander
Plattfisk på G

Hösten är på många sätt årets hetaste fisketid. Detta gäller inte minst i havet där artrikedomen är som störst och flera intressanta arter finns där vi kan fiska efter dem.
Nu drar skrubborna in på grundare vatten i hamnar och strömsatta sund och i Öresund samlas spättorna på välkända plattfisklokaler som Disken och Lappen grund. Plattfisk kan fiskas från land längs stora delar av våra kuster. Från egen båt kan du ha fantastiskt fiske och har du inte allt för långt till Helsingborg kan du ta en turbåt till plattfisket.
Hösten är också den tid då plattfisken är i bäst kondition och därmed gör sig bäst på tallriken. Rökt skrubba eller friterade spätta filéer är inte fel…
I Fiskejournalen nr 9 2011 berättar vi om en en rad heta platser där du kan fiska plattfisk.
För att boka plats på turbåt klicka HÄR

Anders Nicander

Härliga fiskestunder väntar längs kusten, när plattfisken går till. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
23 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta