Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige nicander
Plattfisktid

Hösten är årets bästa tid för att fiska plattfisk. Har du möjlighet att ta dig till Öresund kan du fånga både spätta och skäddor. Vid många andra kustavsnitt kan man mysmeta skrubba från land.
Våra vanligaste plattisar, sandskädda, skrubbskädda och rödspätta är roliga sportfiskar och utmärkta matfiskar. Rödspätta hittar vi numera nästan bara i Öresund men sand- och framförallt skrubbskädda är tillgängliga för många sportfiskare. Sandskäddan är mer beroende av hög salthalt i vattnet och finns i södra Östersjön och längs Västkusten medans skrubbskäddan finns långt upp i Östersjön. ”Skrubban” eller flundran som den också kallas, kan till och med gå upp i åar och sjöar.  För fiske efter plattfisk är det i första hand mete på botten gäller. Tacklet får gärna ha pärlor och blänkande krimskrams. Agnet kan vara många men allra bäst är sand- och borstmask och kött från blåmussla. Plattfiskarna jagar ofta aktivt och tacklet fiskar bäst när det ges lite rörelse.
Anders Nicander

Hösten är årets bästa tid för plattfiske. Strömsatta sund och hamnar brukar kunna bjuda på fint fiske. (Foto: Anders Nicander)

Hösten är årets bästa tid för plattfiske. Strömsatta sund och hamnar brukar kunna bjuda på fint fiske. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta