Just nu:
Annons

Nyheter

4 månader sedan Sverige Anders Lundin
Utsikt över Marstrands skärgård, som är ett nytt naturreservat i Kungälvs kommun. Foto: Länsstyrelsen
Populärt havsområde vid västkusten blir reservat

Nu står det klart att naturreservatet Marstrands skärgård har bildats. Men inte för att stoppa människor för att komma dit – utan för att de ska kunna fortsätta komma dit i framtiden.

Marstrands skärgård, som ligger längst kusten i Kungälvs kommun, är ett populärt besöksmål för båtfolk. Det handlar om ett stort havsområde med mer än 200 öar och små skär, och med mycket varierande undervattensmiljöer. Syftet är alltså inte att förbjuda besökarna att ta del av exempelvis fisket och naturen, utan att det ska förvaltas utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Måste få återhämta sig
Länsstyrelsen i Västra Götaland beskriver särskilt innerskärgårdens grunda mjukbottnar, där det tidigare fanns stora områden med ålgräs.
– Ålgräset i området har minskat kraftigt och de spillror som finns kvar behöver skyddas för att ålgräsängarna ska få möjlighet att återhämta sig, säger Anders Olsson, marinbiolog på Länsstyrelsen i en kungörelse.
Öarna i områdets yttre delar beskrivs också som betydelsefulla för sjöfågel och säl.

– Genom att bilda naturreservat får vi möjlighet att sköta öarna så att landskapsbilden bevaras och de djur och växter som är beroende av det öppna landskapet kan leva kvar. Vi planerar också att göra området ännu bättre för friluftslivet genom att bygga eldstäder, rastplatser och en toalett, säger Marie Tomingas, biolog på Länsstyrelsen.

Här kan du läsa mer om vilka regler som kommer att gälla i naturreservatet.

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta