Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Prisad ungdomsledare

Kenneth Israelsson från Cityfiske i Norrköping har fått ett stipendium för sina insatser för sportfiskande ungdomar. Bakom priset står Abu Garcia, Sportfiskarna och Hello Sweden.
Kenneth Israelsson är grundare och verksamhetsansvarig för skolfisket i Norrköping. Sedan 1998 har närmare 10 000 barn och ungdomar deltagit i verksamheten.
”Kenneth Israelsson tilldelas priset för sitt mångåriga engagemang med att skapa möjligheter för ungdomar att fiska i Norrköping. Cityfiske i Norrköping är ett fantastiskt exempel på en storskalig och utåtriktad sportfiskeverksamhet i en stadsmiljö. Som en av grundarna av Cityfiske i Norrköping och verksamhetsansvarig är Kenneth Israelsson en värdig stipendiat”, motiverar juryn sitt val.
Stipendiet instiftades 2009 av Abu Garcia, Sportfiskarna och promotionsföretaget Hello Sweden till Thorbjörn Åslunds minne. 20 000 kronor ska årligen delas ut till ungdomsledare som gjort betydande insatser för att främja barns och ungdomars intresse för sportfiske, eller fiske- och vattenvård.
Svenne Andersson

Kenneth Israelsson med prischecken på 20 000 kronor som han fått för sitt arbete med fiskande ungdomar i Norrköping.

Kenneth Israelsson med prischecken på 20 000 kronor som han fått för sitt arbete med fiskande ungdomar i Norrköping.

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta