Bastant öring på väg upp för lek i Skeboån. (Foto: Lars Granat) Bastant öring på väg upp för lek i Skeboån. (Foto: Lars Granat)[/caption] " /> Projekt Skeboån räddar havsöringen | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
Projekt Skeboån räddar havsöringen
Bastant öring på väg upp för lek i Skeboån. (Foto: Lars Granat)

Bastant öring på väg upp för lek i Skeboån. (Foto: Lars Granat)

Sportfiskarna: De ideella fiskevårdskrafterna i projekt Skeboån har sedan 2010 arbetat för att förbättra förutsättningarna för havsöring i Skeboån i Roslagen i Uppland. Projektet beviljades i våras ett bidrag från Sportfiskarnas Fiskevårdsfond vilket tillsammans med andra tidigare bidrag möjliggjort ett omfattande biotopvårdsarbete.
Skeboån är 53 kilometer lång från sin början i sjön Vällen till mynningen i havet i Edeboviken i Hallstavik. Hela avrinningsområdet är 483 kvadratkilometer, vilket gör ån till ett av Stockholms läns största vattendrag.  Ån är reglerad och har fyra mindre dammar. Projektet omfattar hittills den milslånga sträckan från havet upp till första dammen i Skebobruk. Det finns ett litet bestånd av havsöring i ån, delvis härstammande från tidigare utsättningar gjorda av Stockholms stad.
Projekt Skeboån inleddes med en grundlig förundersökning av åns förutsättningar via bland annat vattenprovtagning och biotopkartering. Arbetet har skett i nära samverkan med områdets markägare där en styrgrupp bildats bestående av fiskevårdare från projektet och representanter för markägarna. Efter studier av havsöringarnas val av lekbiotoper har biotopvårdsarbete utförts bland annat enligt den så kallade Hartijoki-metoden där man använder befintligt bottenmaterial för att skapa optimala lekbiotoper. 2013 lades även 10 ton lekgrus ut i ett första provområde, där lekfisk och lekgropar tidigare observerats.

– Hösten 2013 räknade vi in närmare 35 fiskar i området, där den största öringen var upp emot 8-9 kil. Vid räkning av lekgropar senare på året fann vi närmare ett 20-tal, berättar Patrik Bergqvist en av de ideella eldsjälarna i fiskevårdsprojektet.
Biotopvårdsarbetet har fortsatt under 2014 genom att närmare 28 ton lekgrus och 5 ton sten lagts ut finansierat av Fiskevårdsfonden och andra bidrag. Höstens havsöringslek ser mycket lovande ut med många leksugna öringar på plats på lekbottnarna, vilket flitigt rapporterats via projektets blogg och facebooksida. Projekt Skeboån går nu vidare mot att bilda en lokal fiskevårdsområdesförening. De långsiktiga målen för projektet är både att öka åns biologiska mångfald och att på sikt möjliggöra ett sportfiske baserat på catch & release i ån.

Sök medel från Fiskevårdsfonden för 2015!

Klubbar och distrikt anslutna till Sportfiskarna kan ansöka om bidrag till fiskevårdsåtgärder. Sista ansökningsdag för fiskevårdsfonden 2015 är 2 mars.

Läs mer om Fiskevårdsfonden och ansök här.

Läs mer om Skeboåns Sportfiske här.

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta