Projektet "Börja fiska" är igång! 5 000 barn ges möjlighet att låna en fiskeutrustning under hela långa sommarlovet. " /> Projektet "Börja fiska" igång | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Ett fiskeintresse som grundas i unga år, sitter ofta i hela livet. Foto: David Bicho
Projektet "Börja fiska" igång

Projektet ”Börja fiska” är igång! 5 000 barn ges möjlighet att låna en fiskeutrustning under hela långa sommarlovet.
Barnen får också en rejäl samling andra bra saker och tips – till exempel ett fiskekort för mer än 500 vatten. Bakom satsningen står Abu Garcia, Sportfiskarna, Unga Sportfiskare, Sveaskog och en lång rad framsynta sportfiskebutiker från Ystad i söder till Kiruna i norr.
”Börja Fiska” har försett mer än 60 000 barn med fiskespön under somrarna sedan 2006.

Sommarlovet är den perfekta tiden för att finna äventyret och glädjen med sportfiske.

Startpaketet med haspelspö och rulle ger nästa generation sportfiskare möjligheten till en kalasstart på sommarlovet med roligt fiske och friluftsliv.
– Sommarlovet är den perfekta tiden för att finna äventyret och glädjen med sportfiske. Förutsättningarna för ett livslångt intresse och engagemang för livet under ytan börjar här, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Anders Karlsson.
Läs mer på Sportfiskarnas sida.

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta