Det börjar spridas en oro bland Mörrumsåns fiskevänner. Karlshamns kommun är nämligen igång med att förverkliga sin vision inför år 2030. Deras första steg i detta är att det nuvarande växthuset i Elleholm (som fördubblade sin yta för några år sedan) nu skall mer än fördubbla ytan igen, och då bygga på Mörrums Bruks mark så långt söderut som det är laxfiskepooler. " /> Protestlistor mot stor etablering vid Mörrumsån | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

2 år sedan Sverige Anders Lundin
Protestlistor mot stor etablering vid Mörrumsån

Det börjar spridas en oro bland Mörrumsåns fiskevänner. Karlshamns kommun är nämligen igång med att förverkliga sin vision inför år 2030. Deras första steg i detta är att det nuvarande växthuset i Elleholm (som fördubblade sin yta för några år sedan) nu skall mer än fördubbla ytan igen, och då bygga på Mörrums Bruks mark så långt söderut som det är laxfiskepooler.

– Mellan samhället i Mörrum ner till Elleholm är det 2 kilometer som det är tillåtet laxfiske längs. Med en fördubbling av växthuset så kommer det att bli 1 kilometer med växthus plus villatomter, det vill säga halva laxfiskesträckan söder om Mörrum blir inbyggt på östra sidan. Visionen på längre sikt är att utöka upp till 30 hektar växthus, även på västra sidan, berättar en sportfiskare som Fiskejournalen varit i kontakt med.

För att en utvidgning av befintlig verksamhet ska kunna ske krävs det dock att området detaljplaneläggs för ändamålet. Syftet med planen är att möjliggöra för livsmedelsproduktion, växthusodling och lager. Detaljplanen befinner sig i samrådsskedet. Just nu cirkulerar det namninsamlingar mot etableringarna, där det bland annat påpekas att platsen ligger inom riksintresse för naturvård och att Mörrumsån är ett Natura 2000-område. Listan kommer att lämnas in till Karlshamns kommuns byggnadsnämnd.

Här kan den som vill skriva under!

Läs även om beslutet kring soptippsvatten i Mörrumsån:

Beslut: Utsläpp av soptippsvatten tillåts i Mörrumsån

Relaterad nyhet från din region
9 timmar sedan Sverige Anders Holm
Fisket skedde vid ett regnbågsvatten i Hubo-Långsjön, i Hofors kommun.
Lättnad efter ny dom i fiskekortsmål

Domen som många i fiskesverige väntat på har kommit. Det handlar om den omtalade fiskekortsdomen där två personer friades från olovligt fiske efter att tingsrätten ansett att fiskekort inte är personliga. Nu döms de två männen i hovrätten.

Det blir alltså en helomvändning i hovrätten i det omtalade målet som Fiskejournalen rapporterat om tidigare. De två åtalade männen döms nu till dryga dagsböter och skadestånd för olovligt fiske.
När Fiskejournalen pratar med Urban Henriksen i Hubo-Långsjön, området där händelsen inträffade, så är han lättad och lite överraskad.
– Jag hade faktiskt inte hoppats på att vi skulle få rätt och att det skulle gå vägen för oss, men det gjorde det ändå. Rättvisa har skipats.

Domen har fått mycket uppmärksamhet och väckt stor oro hos många aktörer som upplåter fiske, men Urban har inte hunnit ägna så mycket tankeverksamhet åt det specifika fallet.
– Nej, jag sitter faktiskt med 40-talet ärenden om olovligt fiske bara från förra året, men det är klart att det är skönt att det gick vägen både för oss och för resten av fiskesverige, säger han till Fiskejournalen.

Du kanske även gillar detta