" /> Puckellaxars gener under lupp | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

3 år sedan Sverige Hans Hällman
Oönskad gäst. En av fjolårets puckellaxar i Ätran. Foto: Patrik Lindström
Puckellaxars gener under lupp

Under sommaren 2017 invaderades den svenska kusten av invasiva puckellaxar. I Norge var situationen ännu värre. Nu hoppas man att laxarnas DNA ska kunna avslöja deras ursprung.

Varifrån kom alla puckellaxar som i höstas drog fram längs den svenska västkusten? Den frågan har många ställt sig och snart får vi kanske svaret. Vävnadsprover undersöks nämligen nu av amerikanska DNA-experter som förhoppningsvis kan finna lösningen på gåtan.
Många tror att laxarna har sitt ursprung från nedlagda odlingar i Sovjetunionen. Andra misstänker att klimatförändringar har skapat en nordlig passage från Stilla havet.
Oavsett ursprung är puckellaxarna en ekologisk fara i våra vatten, då arten har visat sig vara väldigt konkurrenskraftig.

”Vi ser att det finns stor risk att puckellaxen kommer etablera sig på Västkusten”

– Vi ser att det finns stor risk att puckellaxen kommer etablera sig på Västkusten. Den har möjlighet att hitta rätt miljö i flera vattendrag, säger Erik Pettersson, professor i akvatisk ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, till SVT Halland.

Läs mer här.

Hans Hällman

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta