Håkan Karlsson är fotograf och kustbevakare och bilderna kommer från oljeutsläpet i Bohuslän 2011.
Håkan Karlsson är fotograf och kustbevakare och bilderna kommer från oljeutsläpet i Bohuslän 2011.[/caption]I veckan öppnade utställningen Rädda vår kust på Malmö Museer. Den bygger på det stora oljeutsläpp som drabbade Bohuslän hösten 2011 och handlar om Kustbevakningens arbete när det är som smutsigast. " /> Rädda vår kust | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Rädda vår kust

Håkan Karlsson är fotograf och kustbevakare och bilderna kommer från oljeutsläpet i Bohuslän 2011.


Håkan Karlsson är fotograf och kustbevakare och bilderna kommer från oljeutsläpet i Bohuslän 2011.

I veckan öppnade utställningen Rädda vår kust på Malmö Museer. Den bygger på det stora oljeutsläpp som drabbade Bohuslän hösten 2011 och handlar om Kustbevakningens arbete när det är som smutsigast.
Varje år rör sig 40 000 till 60 000 fartyg i östersjöområdet och runt 300 miljoner ton olja fraktas över Östersjön. Kustbevakningen jobbar för att förhindra olyckor och utsläpp till sjöss. Om olja ändå kommer ut i vattnet är det deras ansvar att ta hand om utsläppet.
Bilderna och filmen i utställningen är tagna av kustbevakare Håkan Karlsson, som arbetade med oljeutsläppet i Bohuslän. Utställningen visas till och med den 31 januari 2016 på Slottsholmen, Malmö Museer.

Relaterad nyhet från din region
4 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta