Strandzonen blir lidande i reglerade vattendrag och sjöar. Strandzonen blir lidande i reglerade vattendrag och sjöar.[/caption] " /> Räddar döda ekosystem världen? | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Räddar döda ekosystem världen?
Strandzonen blir lidande i reglerade vattendrag och sjöar.

Strandzonen blir lidande i reglerade vattendrag och sjöar.

Tekniska verken, av Linköpings kommun helägt energibolag, hävdar att deras småskaliga vattenkraft är viktig för att hejda klimatförändringarna. Nu vill man visa Vattenmyndigheten hur bra det är med småskalig vattenkraft.
Samtidigt som Tekniska verken bjuder in myndigheter och organisationer för att visa på småskalig vattenkrafts förträfflighet, ser vi hur hela sjöar och åar ödeläggs av för att producera extrem små mängder energi. Kalmar läns största sjö Yxern är ett tragiskt exempel. Sjön är totalt sönderreglerad, gäddlek förstörs och lommen hotas. Detta gör man för att tolv småskaliga vattenkraftverk nedströms ska få drivas när ägarna bedömer att priserna är som bäst på Nord Pool Spot.
– Ja, eftersom inget av dessa små kraftverk används för att reglera elnätet för olika konsumtion och produktion, finns bara den förklaringen kvar, säger Christer Borg, ordförande Älvräddarna och fortsätter:
– Det blir ju extra pinsamt när den totala produktionen från dessa tolv vandringshinder motsvarar två moderna vindkraftverk.

Småskaligt – ej reglerkraft

Enligt Älvräddarna och Borg, är reglering av elnätet är en viktig egenskap hos de 208 storskaliga vattenkraftverk vi har i Sverige idag. De 1700 minsta kraftverken används inte till detta – och därför är de inte lika viktiga för svensk elproduktion, framförallt inte om man jämför den lilla energimängden som produceras med den skada de orsakar med vandringshinder, totalt ändrade flödesmönster och minskad bottenfauna.
Klas Gustavsson är Tekniska verkens vice vd och svarar såhär när vi konfronterar honom med Älvräddarnas utspel.
– När det gäller Christer Borgs resonemang kring reglerbarhet så pågår inom EU framtagande av regelverk för hur reglerbarheten i elsystemet ska kunna ökas. Syftet är att möjliggöra en övergång från elproduktion med fossila bränslen till förnyelsebar elproduktion. Eftersom denna elproduktion är småskalig och väderberoende skapar den nya utmaningar för reglering av elsystemet. Här handlar det bl.a. om hur man kan styra ned konsumtion från t.ex. kylar och frysar i hemmen. I detta sammanhang har även den småskaliga en viktig roll för att möjliggöra ett elsystem med lägre klimatutsläpp. De första delarna i Eus nya regelverk kommer att presenteras till sommaren.
Borg menar dock att Tekniska verken och Gustavsson huserar i en gråzon i sitt resonemang.
– Klas Gustafsson glider på sanningen som alla andra i branschen. Först i deras utskick nämns att vattenkraften är ”reglerbar”, sedan pratar han om Tekniska Verkens småskaliga kraftverk i samma kontext, men ”glömmer” att säga att dessa små bastarder aldrig används att reglera med, avslutar Christer upprört.
Läs tidigare notiser om Tekniska verken och vattenkraften.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
SportfiskeSverige Online 2021 ska innehålla både livefiske och digital shopping om den blir av.
Freewater kastar loss mot digital sportfiskemässa

Sportfiskemässan blev som bekant inställd med anledning av pandemin – men nu planeras det i stället en digital variant i annan regi. Det är Freewater Pictures som hoppas ro i land en satsning samma datum 19–21 mars, under namnet SportfiskeSverige Online 2021.

Det är Oskar Stenberg och det övriga gänget i Freewater Pictures som vill samla branschen i digital form, nu när den fysiska mässan inte blir av. Sista spiken är inte inslagen ännu, men förhoppningsvis kan de ge grönt ljus inom kort.
– Vi har arrangerat ett flertal digitala mässor som blivit lyckade, och vi har ett koncept som vi tror kommer fungera i större skala också, berättar Oskar för Fiskejournalen.

De hoppas på ett 50-tal utställare och 30 betesbyggare, och själva basen för sändningen kommer att vara vid en marina där det finns öppet vatten, med livefiske och demonstrationer av både båtar och utrustning. Det kommer att ske under så säkra former som möjligt, och det är därmed inte öppet för allmänheten att komma just dit.
– Vi måste ha höga mål, men vi har testat oss fram med flera olika databaser och system som vi vet fungerar. Det mässor vi haft hittills har gett väldigt bra försäljning för utställarna.

Just nu raggar Freewater Pictures fler utställare och intressenter, och förhoppningen är att även Sportfiskemässan ska haka på så småningom.
–  Jag tror faktiskt att de fysiska mässorna kommer ett ha en parallell digital variant i framtiden. Det är på tiden att sportfisket digitaliseras, och jag hoppas folk känner att vi gör en bra sak för branschen, hälsar Oskar Stenberg.

Du kanske även gillar detta