Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Regelförslag för laxfiske

– Vi föreslår en senare fiskestart för att i högre grad inrikta fisket mot den odlade laxen. Risken är annars att årets kvot till stor del fångas i form av vild lax eftersom den odlade laxen kommer senare till kusten, säger Håkan Carlstrand, utredare Havs- och vattenmyndighetens enhet för biologisk mångfald och fiske.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) föreslår nya bestämmelser för fiske efter lax på kusten. Syftet är att öka möjligheterna att bevara och restaurera de vilda laxstammarna och få ett hållbart fiske på sikt.
Enligt HaV finns det idag ett 20-tal älvar med vildlax kvar i Sverige, framför allt i Norrland. Många älvar har svaga bestånd och behöver restaureras. Inte ens de mest produktiva vattendragen i Bottenviken beräknas med säkerhet nå uppsatta mål för bestånden av vild lax. EU har därför beslutat att minska laxkvoten i Östersjön under 2012 med 51 procent, vilket innebär att Sveriges andel i år är 34 327 laxar. Av dessa återstår cirka 18 000 för kustfisket att fånga.

– Förslaget syftar till att styra nyttjandet av laxkvoten mot den odlade laxen och i ökad grad bort från svaga vilda laxbestånd, säger Martin Rydgren, utredare vid Havs- och vattenmyndighetens enhet för biologisk mångfald och fiske.
Läs remissen här. (PDF).
Läs tidigare notiser om lax.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
4 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nu kan öringar leta sig upp till nya lekplatser i Hargsån. Foto: Jon Sailer
Det är vår – släpp fiskarna och bäckarna loss!

Fiskevården är på frammarsch i Sverige. Såklart måste vi berätta om detta glädjeämne från Uppland, där Hargsån släpps fri efter 350 år i bojor.

Rubriken är en association till den svenska filmklassikern ”Släpp fångarne loss – det är vår!”.  Och nog förtjänade Hargsån att släppas loss efter så många århundranden. Ån har varit torrlagd i 350 år, ända sedan bruket vid Nerhammaren anlades.
Det 182 meter långa omlöp som nu öppnats kommer att ge lekvandrande fisk tillgänglighet till ett helt åsystem, med över 40 hektar våtmark och flera kilometrar med skogsbäckar.

Det är Upplandsstiftelsen som tillsammans med Sportfiskarna och Hargs bruk lyckats ro projektet i hamn.
Direkt efter färdigt arbete sågs havsöring gå upp och leka på de nyanlagda lekbottnarna. Dessutom noterades den rödlistade arten nejonöga som nu får bättre chans att klara sig, rapporterar Upplandsstiftelsen på sin hemsida. Här kan du även se ett filmklipp från SVT om händelsen!

Du kanske även gillar detta