Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Regelförslag för laxfiske

– Vi föreslår en senare fiskestart för att i högre grad inrikta fisket mot den odlade laxen. Risken är annars att årets kvot till stor del fångas i form av vild lax eftersom den odlade laxen kommer senare till kusten, säger Håkan Carlstrand, utredare Havs- och vattenmyndighetens enhet för biologisk mångfald och fiske.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) föreslår nya bestämmelser för fiske efter lax på kusten. Syftet är att öka möjligheterna att bevara och restaurera de vilda laxstammarna och få ett hållbart fiske på sikt.
Enligt HaV finns det idag ett 20-tal älvar med vildlax kvar i Sverige, framför allt i Norrland. Många älvar har svaga bestånd och behöver restaureras. Inte ens de mest produktiva vattendragen i Bottenviken beräknas med säkerhet nå uppsatta mål för bestånden av vild lax. EU har därför beslutat att minska laxkvoten i Östersjön under 2012 med 51 procent, vilket innebär att Sveriges andel i år är 34 327 laxar. Av dessa återstår cirka 18 000 för kustfisket att fånga.

– Förslaget syftar till att styra nyttjandet av laxkvoten mot den odlade laxen och i ökad grad bort från svaga vilda laxbestånd, säger Martin Rydgren, utredare vid Havs- och vattenmyndighetens enhet för biologisk mångfald och fiske.
Läs remissen här. (PDF).
Läs tidigare notiser om lax.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta