[/caption] " /> "Regeringens vattenpolitik ett sänke" | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
”Regeringens vattenpolitik ett sänke”

– Regeringens satsning på Östersjön får härmed ses som avslutad, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen. (Foto: Morgan Fihn)

Regeringens budget från i höstas innehöll en nedskärning på arbetet med att skydda hav och vatten med 235 miljoner kronor, motsvarande en tredjedel av anslaget. Tidigare denna vecka kunde SVT:s Rapport redogöra för konsekvenserna. Naturskyddsföreningen konstaterar att regeringen nu avslutat sin satsning på havsmiljön.
– Det här är den värsta nedskärningen på havs- och vattenarbetet som jag varit med om. Nu går regeringens besparing från siffror till verklighet. Och därmed drabbas vanliga människor som vill göra en insats för att rädda våra vatten, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen.
I underlag till hur nedskärningen ska fördelas av Havs- och vattenmyndigheten så kan man se att det framför allt är bidrag till lokala vattenprojekt landet runt som drabbas, så kallade LOVA-projekt. Även kalkning av sura sjöar och arbetet med fiskevård och hotade fiskarter som ål och lax kommer att dras ned på. I sammanfattning konstaterar myndigheterna ” Effekten blir en sämre vattenkvalitet och ett sämre fiske för både yrkesfisket och det omfattande sportfiske i landet. Hotstatusen för flera fiskarter såsom ål och lax riskerar att öka.”

– Allt det här gör att vi kommer att få mycket svårt att nå riksdagens egna miljömål och det vi har blivit ålagda av EU för att få rena hav. Regeringens satsning på Östersjön får härmed ses som avslutad, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen.
Läs fler notiser om havsmiljö.

Hela inslaget i SVT:s rapport:
http://www.svt.se/nyheter/sverige/stopp-for-miljoprojekt-i-havet

Relaterad nyhet från din region
Du kanske även gillar detta