Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Rekordrudan är en hybrid

I senaste numret av Fiskejournalen avslöjar våra medarbetare Nicka Hellenberg och Peter Grahn att gällande rekordruda – och alla andra analyserade rudor från gotländska Paviken – är hybrider mellan silverruda och ruda.
Efter åratal av funderingar fick Peter och Nicka hjälp från Södertörns högskola. Ett forskarteam, med professor Håkan Olsén i spetsen, har utfört avancerade DNA-undersökningar av bland andra Paviksfiskarna och alltså kommit fram till att inte är vare sig silverrudor (som många påstått) eller rudor, utan egentligen både och – hybrider.
Även prover från Rickard Linderots rekordruda på 3 070 gram fanns alltså med i analysen som visade nämnda resultat. Exakt vilka följder avslöjande kommer få för rekordnotering och storfiskregistrering är inte klart i dagsläget.

− En annan intressant aspekt är att det sannolikt finns både silverrudor och hybrider i fler vatten, inte bara på Gotland. Kanske finns de i betydligt fler vatten än vi anar, säger Peter och Nicka till Fiskejournalen.

Fler rudor efterfrågas
Forskaren Håkan Olsén är nu intresserad av att analysera storrudor från andra vatten runt om i Sverige. Fångar du en stor ruda är Olsén mycket intresserad av prover från fisken. Kontakta honom på hakan.olsen@sh.se
Läs mer i Fiskejournalen nummer 7-8.

Rickard Linderot med den svenska rekordrudan – som alltså är en hybrid.

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta