Just nu:
Annons

Nyheter

3 veckor sedan Sverige Anders Lundin
Nu finns förhoppningen om ett starkt laxbestånd i Testeboån.
Glädjebesked: Rekordstor kull av laxungar i Testeboån

Långt kvar till målet – men en bra bit på vägen. Så beskrivs läget kring utvecklingen av Testeboån, där det finns en hel del glädjeämnen att rapportera. Kullen av årsungar av lax var exempelvis rekordstor.

Fiskevårdarna längs Testeboån arbetar flitigt för att göra vattendraget till ett fiskeldorado igen, och i rapporten från 2020 finns det många intressanta observationer, på både gott och ont.

Utvecklingen i stort pekar åt rätt håll, även om det blev ett olyckligt hack under värmeböljan 2018, då endast 21 laxar registrerades i fiskräknaren vid Strömsbro kraftverk. Avkomman från den sommaren blev således svag till antalet, men dessbättre så kommer det en riktigt stark årskull från 2019. Elprovfisken visar alltså att tätheten av lax 0+ var den högsta sedan yngelutsättningarna upphörde 2006.

Det bör berättas i sammanhanget att det ursprungliga laxbeståndet i Testeboån var helt utslaget, men att det nu återigen finns ett bestånd. Sedan 2013 är Testeboån klassat som ett vildlaxvatten av Internationella Havsforskningsrådet (ICES).
– När yngelutsättningarna pågick förekom tätheter på drygt 60 lax 0+/100 m2 på de bästa lokalerna. 50–60 lax 0+/100 m2 är ett lämpligt mål att nå upp till även med enbart vild fisk. Ordnar vi bara så att fisken kan röra sig fritt upp och ner i Testeboån så är vi snart där, konstaterar fiskevårdaren Bernt Moberg i årsrapporten.

Var har harren tagit vägen?
Däremot var tätheten av öring 0+ något av en besvikelse, med tanke på rekorduppvandringen av öring 2019. Dessvärre ser det också mörkt ut för harren.
– För ett par decennier sedan kunde vi fånga uppemot hundra harrar på elprovfiskena. 2020 fångades en harr, 2018 och 2019 fångades inte en enda harr, rapporterar Bernt Moberg.
Här hittar du hela rapporten från Testeboån.

Här nedan se kan du se Kent Karlssons film om lekande fisk i Testeboån.

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta