Just nu:
Annons

Nyheter

8 månader sedan Sverige Robert Westin
Restaurering av ett vattendrag i Västerbotten. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten
Rekordstort projekt skall restaurera 140 kilometer vattendrag

Under flottningsepoken skadades hundratals mil av våra rinnande vattendrag. Bland annat förstördes lekplatserna för lax, öring och harr. Mycket är redan återställt och nu skall ytterligare 140 kilometer rinnande vatten restaureras.

179 miljoner kommer att investeras i ett vattenvårdsprojekt som skall genomföras i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten. Detta är det största svenska restaureringsprojektet i sitt slag, någonsin. Med stöd av EU-projektet Ecostreams for LIFE har projektet blivit verklighet.

Syftet är att återställa vattenmiljö för fisk, insekter och flodpärlmusslan. Förhoppningen är att detta även skall gynna besöksnäringen när fiskebestånden blir starkare.

– Vi tror att det här så småningom kan bidra till landsbygdsutveckling på flera sätt genom bättre fiske för bofasta och fler turister i bygden, säger Ingemar Näslund, Länsstyrelsen Jämtland.

Bland annat så kommer Ammerån i östra Jämtland samt Öreälven i Västerbotten att ingå i projektet. Flera kommuner, skogsbolag, Sportfiskarna och Havs och Vattenmyndigheten finansierar det fem år långa projektet som startar 2021.

– För Länssytelsen i Västerbotten är det viktigt att vi fortsätter med storskaliga åtgärder i länets vattendrag så att vi kan nå de nationella miljömålen. Dessutom behövs arbetet för att uppnå gynnsam bevarandestatus för projektets målarter (bland annat lax) och naturtyper inom Natura 2000 enligt EU:s art- & habitatdirektiv samt uppnå god status enligt vattendirektivet, avslutar Johanna Hägglund, projektledare på Länsstyrelsen i Västerbotten.

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Bäckrödingen har spridit sig i norrländska vatten. Foto: Alex Smith
Håll utkik efter bäckröding, kräftor och invasiva växter

Att det är förbjudet att plantera ut främmande arter i svenska vatten har förhoppningsvis de flesta sportfiskare koll på. Nu kan du hjälpa myndigheterna att rapportera in invasiva företeelser.

Det är Länsstyrelsen i Jämtland som uppmanar sportfiskare och andra naturnjutare att spana efter främmande arter. De har nämligen fått extra medel från Havs- och vattenmyndigheten för att öka ambitionsnivån i arbetet med invasiva arter.

Den mest spridda främmande arten i jämtländska vatten är den nordamerikanska bäckrödingen, som vållar bekymmer för öringen och den övriga naturliga faunan. En annan ökänd främling är signalkräftan, som kan bära på kräftpest utan att dö ut av den, med risk för att den medför att flodkräftan utrotas.

Länsstyrelsen kommer även att börja inventera främmande vattenväxter. Detta har de inte gjort så mycket tidigare, och där finns antagligen ett mörkertal.
Hör gärna av er till dem med tips på förekomster av främmande arter i Jämtlands läns vatten. Mail: anders.rydeborg@lansstyrelsen.se

Du kanske även gillar detta