[/caption] " /> Resultat Havsöring cup | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Resultat Havsöring cup

Nästa upplaga av Havsöring Cup Öland som går av stapeln 21-22 april 2013. Då har Zoltan Szasz chans att försvara sin titel.

I söndags avslutades två dagar av intensivt havsöringsfiske runt Öland. Tävlingen Havsöring cup lockade 80 havsöringsfiskare.
Enligt tävlingsledningen fick de flesta tävlande kontakt med havsöring. Att fisken sedan visade sig från sin allra tjurigaste sida får man tillskriva nyckfullheten i vår hobby. Fem godkända havsöring vägdes till slut in och Zoltan Szasz från Göteborg lyckads fånga vinnarfisken som vägde 2460 gram och mätte 60 centimeter.
Lagpriset gick till Team Öland som vann med tre fiskar på sammanlagt 6220 gram.
Läs mer här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta