Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Riksdagsledamot vill ha fiskvägar

Riksdagsledamot Nina Lundström har sina rötter i Norrland och har själv sett vad vattenkraften ställer till med. (foto bakgrundsbild: Tina Wiklund)

Om vattenkraftindustrin inte vill bygga fiskvägar och dessutom vill bygga ut våra nationalälvar så löper den en uppenbar risk att få stämpeln att inte ta sitt miljöansvar. Den varningen utfärdar nu riksdagsledamot Nina Lundström (fp).
Nina Lundström är uppvuxen i Norrbotten och hon har sett vad kraftindustrin ställer till med och hur den samtidigt marknadsför sig som miljövänlig. Det senaste exemplet i raden av “miljövänliga” projekt är Lappland Kraftverk som vill reglera Piteälven, en av Sveriges fyra skyddade nationalälvar, genom att föra över vatten via en tunnel till ett norskt vattenkraftverk. Projektledaren för Lappland Kraftverk hävdade nyligen i en tv-intervju att det är fullt möjligt att gå förbi nationalälvsskyddet eftersom projektet inte kommer att påverka miljön negativt och dessutom har samernas fulla stöd. Inget av dessa påståenden har dock visat sig stämma.
I ett brev till Lena Ek ställer nu riksdagsledamot Nina Lundström frågan: “Vilka åtgärder avser närings- och engergiministern vidta för att skydda Piteälv från det hot som kraftverksprojektet innebär?”

Nina Lundström är inte ensam om att undra – hittills har över 8000 personer deltagit i en brevkampanj för att få svar på hur regeringen ställer sig till kraftverksplanerna.
I väntan på svar, säger Nina Lundström till Fiskejournalen att det knappast är bra för en industri att få stämpeln på sig att inte ta sitt miljöansvar, en risk som är uppenbar när man försöker bygga ut en nationalälv – dessutom med oriktiga argument.
– Alla som säljer en produkt borde tänka på att vi konsumenter faktiskt kan välja bort de företag som inte sköter sig.
Nina Lundström tror att det finns för få incitament för att vattenkraftsindustrin självmant ska ta tag i problem som till exempel avsaknad av fiskvägar eller vilseledande marknadsföring.
– Om det krävs tuffare lagstiftning, omprövning av vattendomar eller mer resurser till myndigheterna är svårt att säga, men jag är beredd att jobba för åtgärder som kan bidra till en förbättring.

Här hittar du Fiskejournalens brevkampanj om du själv vill skicka ett brev.
Den 4 oktober hålls en öppen utfrågning i riksdagshuset, som handlar om vattenkraft och biologisk mångfald i rinnande vatten. Kanske får vi svar på några frågor då. Fiskejournalen kommer givetvis att delta och rapportera.
Martin Falklind

Relaterad nyhet från din region
23 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta