Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Riksdagsman ryter till

Jämtkrafts VD Anders Ericsson (tv) förklarade att biologisk mångfald inte är Jämtkrafts miljömål. Något som riksdagsmannen Lise Nordin (th) reagerade starkt på. (foto TIna Stafrén/fotograftina.se (Anders Ericsson) och Fredrik Hjerling (Lise Nordin))

Under gårdagen rapporterade vi om hur Anders Ericsson, VD Jämtkraft och ordförande för svensk Energi, uttalat sig till Östersundposten. Han förklarade då att biologisk mångfald inte är Jämtkrafts miljömål. Något som riksdagsman Lise Nordin reagerar starkt på.
Lise Nordin är energipolitisk talesperson för Miljöpartiet. När hon läste Anders Ericssons citat reagerade hon kraftfullt.
– Det är tveksamt att ge ekonomiskt stöd till vattenkraften om den samtidigt gör det svårare för oss att nå andra miljömål, säger Lise.
Det faktum att Anders Ericsson också är ordförande för Svensk Energi, branschorganisationen för Sveriges elleverantörer, gör uttalandet ännu mer kontroversiellt.
– Vattenkraftsbolagen riskerar att göra sig själva en björntjänst genom att vägra åtgärder för biologisk mångfald. Konsekvensen kan bli att vi från politiskt håll reglerar vattenkraftens förutsättningar, avslutar Lise Nordin.
Vill du läsa artikeln som får riksdagsmannen och Miljöpartiets energipolitiska talesman att rasa? Klicka här.
Här
hittar du gårdagens notis på Fiskejournalen.se om Anders Ericssons uttalande.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
1 timme sedan Sverige Anders Lundin
Svartmunnad smörbult, en hona och en hane. Foto: Jörgen Wiklund
Nya fisken – nu ska den både stoppas och nyttjas

Det är många som följer händelseutvecklingen kring fiskarten svartmunnad smörbult, med anledning av att den bland annat letar sig norrut längs Östersjöns kust. Forskare vid SLU ska nu ta fram en handlingsplan.

De ska nämligen ta fram kunskap som kan förhindra att den sprider sig till sötvatten – och kanske rentav blir till en resurs i stället.
”Invasiva arter är ett allvarlig hot mot biologisk mångfald och fisket. Svartmunnad smörbult är en invasiv fiskart som kommit med fartygstrafik från Svarta havet till Östersjön. Den innebär ett allvarligt hot mot våra inhemska arter genom sin höga reproduktionstakt, höga tålighet mot miljöfaktorer och framgångsrika konkurrens med andra bottenlevande arter”, konstaterar SLU i ett pressmeddelande.

Det är genom ett 4-årigt projekt som forskarna vill förena intressenters behov med ett vetenskapligt arbetssätt för att effektivt kunna tackla hotet som den invasiva svartmunnade smörbulten utgör. De ska också undersöka möjligheten att dra nytta av arten i kommersiellt fiske.

När effekterna är kartlagda kommer forskarna utveckla och testa nya metoder för att minska negativa effekter av den svartmunnade smörbulten, enligt pressmeddelandet. Läs mer här på SLU.

Du kanske även gillar detta