Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Riksdagsmän vill ha mer ålfiske

De båda moderata riksdagsmännen Rune Wikström och Jan R Andersson tycker det fiskas för lite ål. Därför kräver de att husbehovsfiskare ska få återuppta detta fiske…
De bägge moderaterna, med hemvist på Möja respektive i Kalmar, säger sig vilja värna om ”småfiskare” som haft stora delar av sin inkomst från ålfisket. Därför kräver de att dessa ska ges möjlighet till fortsatt fiske. Dessutom kräver de att yrkesfiskare ska kunna ärva ålfisketillstånd för att möjliggöra generationsskiften inom familjeföretag.
Att ålen skulle vara allvarligt hotat tror de inte riktigt på: ”Samtidigt vittnar många svenska fiskare om att att det lokala beståndet av könsmogen ål knappast förändrats nämnvärt under senare år”, skriver de i debattartikeln.

Att rekryteringen under de senaste tioårsperioden minskat med över 90 procent är uppenbarligen obekant för de båda riksdagsmännen, liksom att det tar tiotals år för ålar att bli könsmogna och att minskningen bland fullvuxen ål därför inte syns på många år än.
Som slutkläm på debattartikeln säger riksdagsmännen att Alliansen har signalerat att man vill förändra den svenska fiskeripolitiken. Uppenbarligen hoppas de att deras förslag skall vinna gehör när det är dags för denna förändring.
Svenne Andersson

De båda moderata riksdagsmännen Rune Wikström och Jan R Andersson tycker att "småfiskare" ska få lov att fiska ål.

De båda moderata riksdagsmännen Rune Wikström och Jan R Andersson tycker att "småfiskare" ska få lov att fiska ål.

Relaterad nyhet från din region
3 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Så här såg det ut efter att Fortum stängt av vattnet i Väljeån. Foto: Privat
Fortum polisanmäls efter nolltappning i öringvatten

I somras fick människor vid Väljeån i Hälsingland rusa ut för att rädda sprattlande fisk, efter att vattnet plötsligt försvunnit på en sträcka av 2 kilometer. Nu har Länsstyrelsen i Gävleborg polisanmält Fortum för misstanke om brott mot miljöbalken.

Det var i juni 2020 som händelsen i Väljeån utspelade sig, där den lokala fiskevårdsföreningen befarar att flera årskullar av både harr och öring slogs ut. Det har gjorts stora insatser för fiskevården i det aktuella vattnet, och enligt vattendomen från 1950 ska minst en kubikmeter vatten per sekund alltid ska släppas.

Fortum erkände att en dammlucka stängts av misstag, men Länsstyrelsen i Gävleborg väljer ändå att polisanmäla bolaget för brott mot miljöbalken. Torrläggningen ska enligt länsstyrelsens bedömning medfört en påtaglig risk för skador på fisk och andra vattenlevande organismer.

– Bryter man mot en vattendom måste vi anmäla det så får miljöåklagaren göra en utredning på det här, säger Gustav Hartzell, handläggare på länsstyrelsens enhet för vattenverksamhet och fiske, till Hela Hälsingland.

Du kanske även gillar detta