Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
Rimligare nätfiskeregler

Fiskeriverket vill förändra reglerna för havsöringfiske med nät. Från norska gränsen till Listerlandet i Blekinge föreslås förändringar.
Havsöringen är en av våra allra populäraste sportfiskar. Dessutom är den en av samhällsekonomiskt viktigaste arterna om man ser till hur många som sportfiskar havsöring och hur mycket pengar de spenderar på och kring sitt fiske. Att denna art jagas med nät för att fylla någons frys är ett ofattbart slöseri.
Därför är det mycket glädjande att Fiskeriverket nu föreslår tydliga inskränkningar i nätfisket. Bland annat föreslås att man, på vatten grundare än tre meter, bara ska få fiska under tiden 1 maj till fredningstiden infaller. Man föreslår också att redskapen bara ska få stå ute från klockan 16.00 till 10.00. I den delen av Östersjön som omfattas av förslaget höjs maskmåttet på näten till 130 mm.
Låt oss hoppas att den goda väg Fiskeriverket slagit in på när det gäller arbetet för att stärka fiskeresursen blir framtidens melodi och att den nya myndighet (Havs- och vattenmyndigheten) som tar över stafettpinnen till sommaren vågar och vill fortsätta åt samma håll.
För att läsa hela förslaget klicka HÄR
Anders Nicander

Öringnäten kommer att bli färre och mycket av den färgade fisk som tidigare fångats i nät under våren skonas. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
21 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta