Under tisdagen ska ett av landets mest omdebatterade och utskällda kraftverk upp till politisk prövning. Skellefteås kommunfullmäktige ska ta ställning till motionen om att riva ut Hednäs kraftstation. " /> Rivas eller inte – politiken ska besluta om utskällda Hednäs | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

1 år sedan Sverige Anders Lundin
Ska politikerna rösta för en utrivning av Hednäs kraftstation i Åbyälven? Foto: Älvräddarna
Rivas eller inte – politiken ska besluta om utskällda Hednäs

Under tisdagen ska ett av landets mest omdebatterade och utskällda kraftverk upp till politisk prövning. Skellefteås kommunfullmäktige ska ta ställning till motionen om att riva ut Hednäs kraftstation.

Både älvräddare, sportfiskare och andra vattenvänner håller tummarna inför tisdagens beslut, som alltså handlar om Hednäs kraftstation i Åbyälven.

Striden har pågått i flera decennier och fick bland annat stor uppmärksamhet i samband med ett reportage i Uppdrag granskning 2012, i vilket SVT:s reportrar hittade 10 döda laxar i anslutning till kraftverket. De åtgärder för fiskvandring som Skellefteå Kraft vidtagit sedan dess har enligt Älvräddarna inte varit tillräckliga, och det har kommit regelbundna rapporter om att fisk inte tar sig förbi kraftverket.

Den motion som nu ska upp till beslut är inlämnad av Joakim Wallström (V), ordförande i fritidsnämnden, Skellefteå kommun. Han vill att kraftverket rivs ut, och i en debattartikel i Norran skriver han skarpt om situationen:

”Jag och många med mig är besvikna över att den obefintliga diskussionen kring Hednäs kraftstations vara eller inte vara endast handlar om Skellefteå Kraft kan tjäna några extra kronor. Ingen annan organisation eller förvaltning inom kommunen räknas. Allt som räknas är vad Skellefteå Kraft tycker och tänker”, skriver Joakim Wallström.

Han hoppas att de övriga partierna ska inse värdet av att i stället satsa på besöksnäringen och ekologin. Och inte minst på Östersjölaxens öde.

”Om man då tänker på det enorma mervärde som en fritt rinnande laxälv innebär för Skellefteå – för fisketurismen, för ekologin, för alla andra kommuner nordväst om Hednäs kraftstation, för Skellefteå Krafts varumärke och inte minst för Sveriges laxstam – borde svaret vara givet. Men det är det inte. För en överlägsen majoritet av kommunens ledande företrädare ser enbart till Skellefteå Krafts mål och inställning”.

Förhandstipset är alltså att Skellefteås kommunfullmäktige inte kommer att rösta ja till motionen, och att striden därmed fortsätter.

Joakim Wallström påminner också om de nya möjligheterna att finansiera utrivningar av småskaliga kraftverk.

”Alla kostnader som skulle uppstå vid en återställning av älven, inklusive ersättning för produktionsbortfall, står Vattenkraftverkens miljöfond för tillsammans med Bra Miljöval-fonden och Stiftelsen för Östersjölaxen. För övrigt är Skellefteå Kraft med och avsätter pengar till Vattenkraftverkens miljöfond. Alltså, ingen kostnad för vare sig kommunen eller kraftbolaget”.

Fiskejournalen rapporterar givetvis om utgången i Skellefteås kommunfullmäktige.

Läs nedan om den nya kraftverksfonden:

Fiskvägar får tummen ned: ”Win-win att riva ut i stället”

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta