" /> Rivstart för kampanjen om våra vattendrag! | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

4 år sedan Sverige Hans Hällman
Den småskaliga vattenkraften står i fokus inför beslutet om den nationella planen.
Rivstart för kampanjen om våra vattendrag!

Över 1000 brev skickades iväg de första dagarna i den kampanj som Fiskejournalen och andra fiskemedia startat. Det hela handlar om våra vattendrag.

Sedan över tio år har miljöanpassning av våra vattenkraftverk diskuterats i riksdagen och på andra ställen. Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med Energimyndigheten tagit fram en strategi, och Sportfiskarna, Älvräddarna, WWF Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen har arbetat intensivt med frågan i många år.

Nu kommer ett förslag om nya regler för vattenkraften läggas fram till riksdagen från regeringen till sommaren. Det är bra att det äntligen blir verkstad, men det finns risk att det blir en tummetott av alltihop. LRF och många ägare av småskaliga vattenkraftverk med marginell betydelse för elsystemet har lobbat för att de ska slippa samma regler som alla andra som bedriver verksamheter i vår natur.

Det tycker vi är fel! Tycker du som vi kan du göra som 1000 andra och skicka brevet till miljöministern med krav att alla vattenkraftverk ska ha samma regler och att de som inte är samhällsnyttiga bör avvecklas.

Här hittar du mer information och brevet.

Tack för din hjälp!

Hans Hällman

Relaterad nyhet från din region
12 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta