[/caption] " /> Rivstart på Drömresan | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Rivstart på Drömresan

Drömresevinnaren Reinhard Seggewiss, till vänster, med en barracuda på 24 kilo. Fiskeguiden Collin från Game fish Zanzibar hjälper till att hålla fisken.(Foto: Morgan Fihn)

Det blev en rafflande start på Drömresan när vinnaren Reinhard Zeggewiss fick kämpa hårt redan första dagen. Såväl dorado som wahoo och barracuda högg på hans beten.
Första fiskedagen på drömresan tog guiden oss till en passage i det rev som omsluter ön Zanzibar. Det dröjde inte länge innan drömresevinnaren Reinhard Zeggewiss rulle knarrade högljutt och en wahoo skenade iväg med betet.
– Det helt otroligt hur starka dessa fiskar är, hälsar en glad Reinhard.

Han fick även kämpa mot andra snabbsimmare som dorado och baracuda. Trolling varvades med popperfiske och guiden Collin stod för underhållningen med ett outtömligt förråd av spännande fiskehistorier.
I dag styr vi ut mot djupare vatten på jakt efter gulfenad tonfisk.
Morgan Fihn

 

Relaterad nyhet från din region
23 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta