[/caption] " /> Röstningen är igång | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Röstningen är igång

Sven Johanssons lubb nosade på det svenska rekordet, ska det räcka ända till Irland?

Ska du rösta på Sven Johansson och hans lubb, eller på någon annan av de tolv kandidaterna till Drömresan? Röstningen är igång – vilken är din favorit?
Havsfiskaren Sven Johansson från Borås är en av tolv kandidater att vinna Drömresan. 20 distansminuter väster om Måseskär fick han ett riktigt drömhugg. När han sänkte ner den makrillagnade kroken till 225 meter högg en lubb av det större formatet. När fisken väl var i båten stannade vågen på hela 14,2 kilo.
– Synd att den var så svältfödd annars kanske den rent av hade hotat svenska rekordet, säger Sven i sin anmälan till Recordfisken.
Vill du rösta på Sven? Skicka sms till 72104 med texten Dröm, följt av mellanslag och siffran 11. Kostnad 5 kronor.
Här
hittar du samtliga kandidater.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta