Fiskejournalen berättade tidigare i veckan om Anton Söderkvist, som fångade en lax på hela 113 centimeter i Kungsådran i Älvkarleby. Det är den största fisk som rapporterats från området denna säsong. Däremot var det långtifrån den enda. " /> Så många fiskar fångades i Kungsådran | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

2 år sedan Sverige Anders Lundin
Det är redan fullproppat i Kungsådran 2019. Här Anton Söderkvist med sin kungliga lax på 113 centimeter från hösten 2018.
Så många fiskar fångades i Kungsådran

Fiskejournalen berättade tidigare i veckan om Anton Söderkvist, som fångade en lax på hela 113 centimeter i Kungsådran i Älvkarleby. Det är den största fisk som rapporterats från området denna säsong. Däremot var det långtifrån den enda.

Nu har fångstrapporten från Kungsådran sammanställts, och den vittnar om ett fantastiskt fiske. Under perioderna 24-26 augusti och 31 augusti–12 september fångades det nämligen 125 laxar mellan 50–110 centimeter samt 77 havsöringar mellan 50–85 centimeter. Utöver det så registrerades 1 regnbåge på cirka 80 centimeter, ett gäng mindre abborrar och gäddor, samt 4 idar. Nu följer en noga planering om hur de skall presentera upplägget för ett förhoppningsvist fortsatt fiske i Kungsådran år 2019, meddelar Älvkarlebys Sportfiske.

Relaterad nyhet från din region
14 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta