Just nu:
Annons

Nyheter

3 veckor sedan Sverige Anders Lundin
Både öring, lax och många andra arter ska gynnas av den nya planen för Ätran. Foto: Jack Murray
Så ska Ätrans 25 fiskarter få det ännu bättre

Det är många som engagerat sig i Ätrans öde, och inte minst laxen har visat en positiv utveckling. Det finns dock minst 24 arter till i vattensystemet – och nu ska alla få det ännu bättre.

Nu har nämligen en utvecklings- och förvaltningsplan upprättats för Ätrans nedre fiskevårdsområde, vilket skedd med stöd från bland annat EU:s fiskerifond.
En given målsättning är att ta fram arbetsmetoder som leder till att uttaget av fisk är uthålligt och i längden gynnar alla inblandade parter.

– Förvaltningsplanen ger nu förutsättningar för en utveckling av Ätrans naturvärden. Genom Hertingprojektet har laxuppvandringen ökat från cirka 2 000 till cirka 4 000 leklaxar. Om fler habitat nu görs tillgängliga och öppnas och om fler torrlagda åfåror förses med vatten finns goda förutsättningar för att åns ekosystemtjänster förbättras, skriver Ätranvännen och biologen Ingemar Alenäs på sin blogg.
Här kan du läsa utvecklings- och förvaltningsplanen för Ätran.

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta