Just nu:
Annons

Nyheter

7 månader sedan Sverige Anders Lundin
Conny Elf, projektledare för fiskesatsningen i Bergs kommun. Foto: Vildmarksporten.se
Så ska fiskesatsande Berg bli bäst i Sverige

Bäst i hela landet på tillgängligt fiske. Det är inget blygsamt mål som Bergs kommun i Jämtland har satt upp, men de har redan kommit en bra bit på vägen.

Bergs kommun har under flera år lyft fram sportfisket, både för att öka intäkterna från turismen men även för att gynna den egna befolkningen. Alla som är mantalsskrivna i kommunen får exempelvis köpa ett årskort för 130 fiskevatten till ett reducerat pris.

Den stora satsningen just nu handlar om tillgängligt fiske. Genom ett projekt ska kommunen bland annat skapa 16 tillgänglighetsanpassade fiskeplatser.

Fyra av dessa är helt klara och målet är att ytterligare fem ska kunna invigas i sommar. Det handlar om ramper och bryggor, dit du kan köra bilen ända fram.

Projektledaren för detta är Conny Elf, och han uppmanar folk att följa arbetet på deras hemsida.

– Vi behöver sprida detta så att personer och organisationer får kännedom och kan nyttja möjligheten till en naturlig naturupplevelse ute på riktigt. Inte minst för de personer som har svårigheter att kunna ta sig ut i naturen för att fiska, umgås och ta del av vår naturliga arena, vildmarken ute på riktigt, hälsar Conny Elf.

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta