" /> Säljstopp för Östersjölaxen? | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Säljstopp för Östersjölaxen?

Vad skulle ett saluförbud betyda för Östersjölaxen? Svårt att svara på, men rimligtvis skulle yrkesfisket upphöra. Så kan det bli om EU upphäver dispensen att sälja ”dioxinfisk” i Sverige.
Det är länge sedan EU konstaterade att fet fisk från Östersjön och de stora svenska sjöarna har farligt höga halter av giftiga dioxiner. Men eftersom svenska Livsmedelsverket har utfärdat rekommendationer om att inte äta denna giftiga fisk alltför ofta har Sverige fått dispens. Vi får dock inte exportera fisken till andra EU-länder.
Men nu har Livsmedelsverket ändrat sig. Skälet är att man anser att rekommendationerna inte trängt igenom. Det är alltför få som känner till att människor i fertil ålder inte bör äta till exempel Östersjölax mer än två-tre gånger per år. Den som äter mera riskerar att ge sina ofödda barn bestående skador.

Nu kan det alltså bli förbud för ”dioxinfisk” även i Sverige. Helt säkert skulle det ha stor betydelse för svenskt sportfiske i Östersjön och i de stora sjöarna.
Svenne Andersson

En stor, fet och fin Östersjölax. Men den har alldeles för höga dioxinhalter för att vara nyttig som föda. (Foto: Svenne Andersson)


Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta