vitrocka från Bratten[/caption] " /> Samrådsmöte om fiskeregleringar på Bratten | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Samrådsmöte om fiskeregleringar på Bratten
vitrocka från Bratten

En vitrocka återutsätts vid Bratten. (Foto: Markus Lundgren)

Sportfiskarna:
Sportfiskarna bjuder in till samrådsmöte om fiskeregleringar på Bratten. Mötet kommer att äga rum onsdag 19 juni klockan 18.30 på Sportfiskarnas regionkontor i Göteborg.
Anledningen till mötet är de förslag på fiskeregleringar som länsstyrelsen i Västra Götaland är ansvariga för att ta fram och som kommer att presenteras under kvällen. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) kommer också att presentera den vägledning för reglering av fiske i marina skyddade områden som lades fram tidigare i år. Ärendet kommer att gå ut på remiss efter sommaren och det är därför angeläget att alla synpunkter nu kommer in.
Bratten är ett utsjöområde beläget mitt i Skagerrak och området är unikt tack vare sina rev, raviner och hårdbottnar på djupt vatten. Här återfinns bland annat koraller som inte hittas någon annanstans längs svenska kusten. 2011 blev Bratten ett marint Natura 2000-område, vilket innebär att det inom EU anses ha en särskilt värdefull natur vars biologiska mångfald ska skyddas. Området trålas i stor omfattning av främst svenska och danska båtar, men även båtar från Norge yrkesfiskar där. Nordhavsräkan är en viktig fångst.
För sportfiskare är Bratten ett spännande djuphavsområde och en sista utpost där man fortfarande har chans på spännande och storvuxna fiskar som hajar, rockor, långa och lubb. Tack vare Brattens läge långt ut till havs är det otillgängligt för de flesta och besöks av en liten skara sportfiskare under en säsong. Den fina matfisken lubb är den vanligaste fångsten, medan hajar och rockor oftast återutsätts.

Sportfisket bedrivs företrädelsevis i det ravinsystem som utgör en mindre del av Natura 2000-området. Ravinerna håller största delen av områdets höga naturvärden, bland annat hornkoraller och sjöpennor. Det främsta problemet med sportfisket i området är linors och tackels påverkan på koraller och viss skadepåverkan har observerats i undervattensfilmer, vilket också kommer att diskuteras under kvällen. Frågan kring ankringsförbud i ravinsystemet och obligatorisk AIS för fritidsfisket i området har lyfts av länsstyrelsen och kommer också att tas upp för diskussion.
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund har det senaste året fört en nära dialog med den arbetsgrupp som har ansvar för att ta fram ett förslag på fiskeregleringar för Natura 2000-området Bratten. Förbundet har drivit frågan om en zonerad förvaltning, där sportfiskets påverkansgrad borde anses så liten att kraftiga inskränkningar inte är acceptabla. Förvaltning innebär att kunna vidta åtgärder när så behövs och förbundet anser att sportfisket i området i nuläget inte har den påverkansgrad som motiverar kraftiga inskränkningar. Zonering och en adaptiv förvaltning innebär istället att man längre fram, vid behov, kan se över regleringsfrågan.

Om diskussionsmötet:

Plats: Sportfiskarna region Väst
Sjölyckan 6
416 55 Göteborg
Tid: onsdag 19/6 kl. 18.30

18.30 – 18.50

Markus Lundgren
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
– Kort presentation
– Sportfisket på Bratten

18.50 – 19.00
Lena Tingström
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
– HaV:s vägledning för fiskeregleringar i marina skyddade områden

19.00 – 19.30
Maria Kilnäs
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
– Framtagandet av fiskeregleringar för Bratten – presentation av förslag

19.30 –
Diskussion (eventuellt gruppdiskussioner)

Sportfiskarna välkomnar alla synpunkter i frågan och hoppas därför att berörda sportfiskare kommer in med sina åsikter och erfarenheter kring fisket på Bratten.

OBS!
Anmälan
till samrådsmötet och mer information:
markus.lundgren@sportfiskarna.se
031-83 44 62

Sportfiskarna bjuder på fika.

Välkomna!

Relaterad nyhet från din region
Du kanske även gillar detta