Just nu:
Annons

Nyheter

7 månader sedan Sverige Robert Westin
Nu vet vi mera om Sandstubben. Foto: Göteborgs universitet.
Sandstubbens arvsmassa anpassad efter vattnets salthalt

Efter att ha studerat sandstubbar i salt och i bräckt vatten är nu den lilla fiskens arvsmassa kartlagd. Resultaten är fascinerande.

Sandstubben är en cirka halv decimeter lång, småprickig fisk som finns på sandstränder längs hela den svenska kusten. Trots att det är en av de vanligaste fiskarna, som många sett hoppa runt på botten när de badar, är den något av en doldis i fiskvärlden.

Nu har kunskapen om sandstubben ökat. Ett internationellt forskarlag vid Göteborgs universitets Centrum för marin evolutionsbiologi har kartlagt sandstubbens hela arvsammassa. Resultaten visar att sandstubben anpassats genetiskt efter de lokala förhållanden som den lever i.

De genetiska analyserna har gjorts på sandstubbar från Saltö nära Strömstad på västkusten till Härnösand i Bottenviken samt från Finland och Belgien. Forskarna har studerat generna hos sandstubbar som lever i olika salthalter eftersom de ville ta reda på om arten anpassats evolutionärt efter sin hemmiljö. Saltast är vattnet i Belgien och lägst salthalt är det i Härnösand.

– Den största genetiska skillnaden vi upptäckte var mellan fiskar från bräckt vatten i Östersjön och fiskar från saltvatten på Sveriges västkust och i Belgien. Vissa gener skilde sig mer mellan områdena än andra och det tyder på genetiska anpassningar till de lokala förhållandena, säger Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi.

Även om sandstubbar överlever i olika typer av havsvatten kan det medföra svårigheter om de simmar till en miljö med en annan salthalt än den de kommer från. De kan drabbas av sjukdomar och parasiter som de inte är genetisk anpassade att stå emot och även andra ljusförhållanden kan påverka dem. Dessutom kan hanarna få problem med fortplantningen.

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Den digitala försäljningen av fiskekort ökar. Foto: Natsuki
Sportfiskarna växlar upp försäljningen av fiskekort

Sportfiskarna hoppas kunna bli en ännu större aktör inom digitala fiskekort. De har nu lanserat en helt ny version av Fiskekort.se. som ska vara både snabbare och enklare.

– Det känns väldigt bra att vi nu äntligen har en modern webbplats att erbjuda för köp och sälj av fiskekort. Detta är en viktig pusselbit i vårt centrala arbete med att tillgängliggöra fisket i Sverige, säger Sten Frohm, generalsekreterare på Sportfiskarna i ett pressmeddelande.

Ambitionen är enligt Sportfiskarna själva att komma närmare fiskeområdena och bli mycket bättre på kommunikation och support till alla som väljer att sälja sina fiskekort via Fiskekort.se. Webbplatsen sägs vara genomarbetad från grunden för att motsvara dagens krav och förväntningar på en e-handelsplats för fiskekort. Mycket tid och kraft har lagts på att fiskekortsköparen skall få en så bra och smidig upplevelse som möjligt.

Mer information kan du läsa här på Sportfiskarnas hemsida.

Du kanske även gillar detta