Just nu:
Annons

Nyheter

2 veckor sedan Sverige Anders Lundin
Fiskarna i Vindelälven ska slippa utsättas för medicinrester.
Satsning i norr kan ge friskare fiskevatten

Nyligen berättade Fiskejournalen om de höga halterna av medicinrester i svenska vattendrag, och i synnerhet i Fyrisån i Uppsala. En satsning i fiskeeldoradot Sorsele kan nu bilda modell för hur svenska vatten kan renas.

Där har det nämligen invigts en pilotanläggning som ska ta bort läkemedel ur vattnet som släpps ut från reningsverket. Detta ska innebära att Vindelälven och dess harrar, öringar och andra arter slipper exponeras för medicinrester.

Det är Naturvårdsverket som fram till år 2023 delar ut 170 miljoner kronor i bidrag till åtgärder som kan förbättra vattenmiljön, och tre av dessa har gått till pilotanläggningen i Sorsele.

– Lokalt finns en tradition av att värna om natur och fiske. Då måste vi från kommunen försöka göra det också, säger gatukontorets enhetschef Lars-Gunnar Burman till SVT Västerbotten som har gjort ett inslag om reningsverket.

Relaterad nyhet från din region
1 timme sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta