Ålen lever farligt i Sverige. Men även tjuvfiskare och de som handlar med ål kommer att fångas in. Det är åtminstone förhoppningen hos myndigheterna. " /> Satsning ska skydda ålen | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

2 år sedan Sverige Anders Lundin
Nu ska tjuvfiskarna förhoppningsvis fångas in.
Satsning ska skydda ålen

Ålen lever farligt i Sverige. Men även tjuvfiskare och de som handlar med ål kommer att fångas in. Det är åtminstone förhoppningen hos myndigheterna.

Från och med 1 november och tre månader framåt infördes en period av totalförbud mot att fiska ål i svenska kustområden. Kontrollanterna kommer att ha stort fokus på det illegala ålfisket. Ett nytt sätt att få bukt med tjuvfisket är att använda drönare, och Havs- och vattenmyndigheten tror att insatserna kommer att ge resultat.

Parallellt med detta kommer även beskedet att Länsstyrelsen i Blekinge ska göra en djupare granskning av verksamheter som handlar med hotade arter – bland annat ålen. Det gör de efter SVT Blekinges avslöjande i somras att rökerierna i länet kunde tänka sig att ta emot ål som inte var fiskad på ett lagligt sätt.

Det är alla parter i handeln med ål som kommer kontrolleras, från fiskare till rökeri och återförsäljare. Länsstyrelsen kommer se så att verksamheten följer de tillstånd som gäller – till exempel att man inte säljer mer än tillåtet, uppger SVT.

Läs om tjuvfisket efter ål:

Omfattande tjuvfiske efter ål – ännu flera beslag gjorda

 

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Skarvbeståndet i Västra Götaland får reduceras genom skyddsjakt. Foto: Gettyimages
Fördubbling av antalet skarvbon – nu blir det jakt

Både Sportfiskarna och andra aktörer har slagit larm om skarvens tilltagande utbredning längs Västra Götalands kust. Nu kan det hela formuleras i siffror, där inventeringar visar att det skett en fördubbling av antalet skarvbon mellan 2012 och 2020.

Det är Sportfiskarna som basunerar ut resultaten från inventeringen, som SLU gjort tillsammans med erfarna ornitologer och ett flygföretag. Resultatet visar att antalet kolonier vuxit från 14 till 21, och att antalet bon vuxit från 3 000 till 6 000.
– Det kanske mest oroväckande är den stora spridningen av mellanskarv till vattendrag och inlandsvatten. Som ett av många exempel har Kungsbacka Sportfiskeklubb noterat upp till 20 jagande skarvar i Kungsbackaån och även mindre skarvgrupper som nu jagar i deras klubbsjöar flera mil inåt landet. Det är områden där vi aldrig dokumenterat skarv innan, säger Sportfiskarnas regionchef Markus Lundgren på deras hemsida.

De välkomnar också ett färskt beslut om att det nu ska tillåtas skyddsjakt på 3 000 skarvar i Västra Götalands kustvatten och kustmynnande vattendrag.
Det är Sportfiskarna själva som tillsammans med Svenska Jägareförbundet och Sveriges Fiskares Producentorganisation beviljats tillstånd för skyddsjakt på skarv.

Jakten i vattendrag motiveras i beslutet med att utvandrande laxfisksmolt behöver skyddas. Tillståndet gäller till och med den 15 februari 2024 och innebär att maximalt 3 000 skarvar får fällas.
Här kan du läsa mer.

Du kanske även gillar detta