90 procent av världens fiskbestånd är fiskade till max eller överfiskade. Inte schysst fiske med andra ord. 90 procent av världens fiskbestånd är fiskade till max eller överfiskade. Inte schysst fiske med andra ord.[/caption] " /> Schysst fiske! | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
Schysst fiske!
90 procent av världens fiskbestånd är fiskade till max eller överfiskade. Inte schysst fiske med andra ord.

90 procent av världens fiskbestånd är fiskade till max eller överfiskade. Inte schysst fiske med andra ord.

Världens fiskbestånd är allvarligt hotade av industrifiske. Monsterbåtar dammsuger haven på fisk och fångar ofta andra havslevande djur som delfiner, hajar och sköldpaddor, som sedan slängs döda eller döende överbord. I en ny rapport lyfter Greenpeace fram 20 av de värsta monsterbåtarna inom EU.
Såhär säger Dima Litvinov som är havsmiljöansvarig på Greenpeace om deras kampanj: ”Vi kan stoppa den här galenskapen tillsammans. Uppmana fiskeriminister Sven-Erik Bucht att få bort monsterbåtarna från våra hav och verka för ett schysst, småskaligt fiske. EU har redan antagit en bra, gemensam lagstiftning, men nu måste vi se till att den följs.
Över hela världen kämpar lokala, småskaliga fiskare för sin överlevnad på grund av monsterbåtarnas härjningar. Småskaliga, skonsamma fiskare kunde tidigare enkelt fånga det som behövdes för att försörja sig och sina familjer. De använder fiskeredskap som har liten påverkan på havsmiljön. Många av dem kämpar dagligen för att kunna fortsätta. Det är inte schysst. Inte mot dem, inte mot haven och inte mot dig.

90 procent av världens fiskbestånd är fiskade till max eller överfiskade. Det tar 50 mauretanska fiskekanoter ett år att fiska lika mycket som vissa monsterbåtar gör på en dag. Om det fortsätter på samma sätt kommer fisk i framtiden att vara en ovanlig och dyr delikatess.
Det behöver inte vara så här, inte om vi ändrar sättet vi fiskar på. 80 procent av EUs fiskeflotta består av småskaliga fiskare, men de får en väldigt liten del av fiskekvoterna. EU-länderna måste börja följa sin egen lagstiftning och låta småskaliga, skonsamma fiskare ta hand om fisket.
Uppmana fiskeriminister Sven-Erik Bucht att få bort monsterbåtarna från vår fiskeflotta och stödja ett schysst, småskaligt fiske.
Tack för att du är med och stoppar det destruktiva överfisket!
Dima Litvinov
Havsmiljöansvarig, Greenpeace ”

PS. Visste du att mer än 10 procent av jordens befolkning är beroende av fiske för sitt uppehälle? Om vi inte stoppar monsterbåtarna står många människor snart utan försörjning.

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta